Találatok száma: 56


Települések:


Sáromberkei műemlékek
Sepsikilyéni műemlékek
Sepsiszentgyörgyi műemlékek
Somkeréki műemlékek
Szalárdi műemlékek
Szamosújvári műemlékek
Szászlekencei műemlékek
Szászrégen i műemlékek
Szásztörpényi műemlékek
Szatmárnémetii műemlékek
Székelyhídi műemlékek
Székelykeresztúri műemlékek
Székelyudvarhelyi műemlékek
Szépvízi műemlékek

Műemlékek:


Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós
Salamon-templom, Szamosújvár
Sebes Körös szálloda (egykori Rimanóczy Szálloda és Gőzfürdő), Nagyvárad
Siculicidium emlékmű, Madéfalva
Sókamaraház, Torda
Solymos vára
Stern-palota, Nagyvárad
Szabók tornya, Kolozsvár
Szántay-palota, Arad
Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttese, Sepsiszentgyörgy
Székelyföldi Iparmúzeum, jelenleg Természettudományi Múzeum, Marosvásárhely
Székelytámad vár romjai, Székelyudvarhely
Széki-palota, Kolozsvár
Szent Anna templom, Nagyvárad
Szent Antal kápolna, Csíksomlyó
Szent Erzsébet örmény katolikus templom, Erzsébetváros
Szent György-szobor, Kolozsvár
Szent Györgynek szentelt szerb-ortodox templom, Temesvár
Szent István-torony, Nagybánya
Szent László római katolikus templom, Nagyvárad
Szent Mihály-plébániatemplom, Kolozsvár
Szent Miklós ortodox templom, Brassó
Szent Miklós plébániatemplom, Székelyudvarhely
Szent Miklós templom, Gyergyószentmiklós
Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom, Brassó
Szentháromság oszlop (Pestis oszlop), Temesvár
Szentháromság-templom (örmény nagytemplom), Szamosújvár
Szentkereszty-kastély, Árkos
Szerb templom, Arad
Szt. Bertalan ágostai hitvallású szász evangélikus templom és parókia, Brassó
Szűz Máriának és Nepomuki Szent Jánosnak szentelt emlékmű, Temesvár

Tematikus szócikkek:


Salamon Anikó (Réty, 1945. július 2. – Kolozsvár–Réty, 1981. július 1.)
Sepsiszentgyörgy magyar irodalmi és művelődési élete, 1945-1989
Sepsiszentgyörgy magyar irodalmi és művelődési élete, 1945-ig
Seres András (Krizba, 1935. március 23.–1992. november 25., Árkos)
sinfalvi búcsú
szabadkőműves irodalom
Szabó Miklós népi költő
Szabó Sámuel [névváltozat: F. Szabó Sámuel] (Székelyföldvár, 1829. május 16.–Kolozsvár, 1905. január 1.)
szakácskönyvek
szász–magyar irodalmi kapcsolatok
Szatmárnémeti magyar irodalmi és művelődési élete 1945-ig
székely akció
székely identitás
székely ispán
Székely László (Gyimesbükk, 1912. jan. 7.−Temesvár, 1982. júl. 24.)
Székelykeresztúr magyar irodalmi és művelődési élete, 1989-ig
Székelyudvarhely magyar művelődési élete 1918-ig
Székelyudvarhely magyar művelődési élete 1918–1944
szidalom
Szilágysomlyó magyar irodalmi és művelődési élete, 1989-ig
szőkefalvi Mária-jelenés és kegyhely

Társadalomismereti szócikkek:


Sport
Szegénység
Szekularizáció és deszekularizáció
Szubkultúra, szubkultúrák