Szabók tornya, Kolozsvár


Az „Újvár" legépebben megőrzött és legismertebb tornya a festői fekvésű Szabók tornya, a hozzá észak felől csatlakozó, gyámkősorra támaszkodó gyilokjárós várfalszakasszal. Az ötszögű hasábon emelkedő építmény bejárata északnyugat felől nyílik, külső homlokfalait rézsűs, szegmentívesen záródó ágyúlőrések törik át. Keleti homlokzatán az 1629-es átépítést megörökítő emléktábla látható, mely két füleslapot tartalmaz. A felső [...]

Szent Miklós ortodox templom, Brassó


A templom a középkori városi erődítésen kívül, az ún. Bolgárszeg (rom. Şchei, ném. Obere Vorstadt, szász Belgerey) piacteret alkotó alsó részén áll. A templom alaprajzi elrendezését a három félköríves apszissal alkotott szentély, a hosszúra nyújtott, de meglehetősen keskeny hosszház és a nyugati [...]

román-magyar irodalmi kapcsolatok 1945–1989


A II. világháború után a román-magyar irodalmi kapcsolatok kettős színezetűek. Egyrészt kétségtelenül a jobb megismerést szolgálják, másrészt kirakatjellegűek. A feszültségek elkendőzésére, ellensúlyozására játsszák ki őket. Még 1945 nyarán mind Budapesten, mind pedig Bukarestben megalakul a Magyar-Román, illetve a Román-Magyar Baráti Társaság. A bukaresti társaság Revista Româno-Maghiară címmel 1948 márciusában lapot is jelentet meg. A Magyar Népi Szövetség 1945. májusi I. kongresszusától kezdve hangsúlyozza, hogy a romániai magyar írókra hárul a hídépítés feladata Magyarország és Románia között. A Román Tájékoztatásügyi Minisztérium budapesti impresszummal egy - talán Avram P. Todortól származó - propagandafüzetet [...]


beszúr

beszúr

beszúr