Volt evangélikus (ma ortodox) templom, Kékesújfalu


A romos kőtemplom a település északi felében, a Lekence felől bejövő út jobb oldalán, egy magaslaton helyezkedik el. Nyugati kapuja előtt szintén romos, fa harangláb áll, amelyet feltehetően a falubéli egykori görög-katolikus fatemplomtól költöztetek volt ide. A viszonylag szerény méretű középkori teremtemplom hajóból és az annál alacsonyabb, beugró, sokszögzáródású szentélyből áll.  Ez utóbbihoz észak felől egykor sekrestye kapcsolódott, amelynek viszont csak falcsonkjai látszanak még. A szentély sarkaihoz és a [...]

Alsóvárosi református templom (Kétágú-templom), Kolozsvár


Az új templom építésére a gyűjtést 1828-ban kezdték meg, de már 1827-ben kérték a várost, hogy a várfal egy csonka részét adományozza a templomépítés céljaira. A Kétágú templom tervét Winkler György aradi származású, de Kolozsváron élő pallér készítette el, aki akkoriban az egyik legmegbízhatóbb és legtapasztaltabb mesternek számított a városban. Winkler tervének alapja a debreceni Nagytemplom egyik első, Péchy Mihály-féle tervváltozata volt, úgy az alaprajz, mint a homlokzati [...]

nyelvi vétkek, nyelvi büntetések


A magyar nyelvben nem véletlenül alakultak ki olyan szavak, szólások, közmondások, amelyek arra utalnak, hogy felelősséggel tartozunk minden kiejtett szóért. Különösen kiemelkednek azok a kifejezések, amelyek embertársaink megalázását, becsmérlését, igazságtalan rágalmazását szolgálják. Tán a mai politikusok is, mások is okulhatnának belőle, akik oly felelőtlenül gyanúsítanak embereket ország-világ előtt, aztán ha beigazolódik közlésük igaztalan volta, elmarad a tévedés beismerése, nem is beszélve a bocsánatkérésről. Egy kis ellenőrzés, őseink felelősségre vonási módja bizonyára tisztességesebbé tudná tenni hétköznapi életünket.Ha csak csupán néhány szóra, szófűzésre gondolunk e témakörből, azon nyomban igazolhatjuk: [...]


beszúr

beszúr

beszúr