Dacia szálloda ( egykori Pannónia szálló), Szatmárnémeti


Az épület főhomlokzata híven tükrözi a kor kedvelt stílusát, a szecessziót, amely ebben a periódusban hódította meg egész Európát, sőt a többi kontinensre is kiterjedt. A polgárság igényeit kellett kielégítse, esztétikusat és radikálisan újat kellett nyújtson neki. Az ornamentika bőkezű használata társult az akkori tehnikai vívmányok eredményeivel, az épületet fémszerkezettel látták el, ami forradalmian újnak számított a századelő Magyarországán.  A főhomlokzatot vízszintesen három [...]

Mária mennybemenetele ortodox templom, Brassó


A Mária mennybemenetele templom Brassó főterének a hagyományosan Búzasornak nevezett északi oldalán áll, a házsor mögötti udvaron. A homlokzaton a templomnál jóval díszesebben kialakított, axiális tornyú plébánia jelzi a templom jelenlétét. A plébánia neobizánci jellegű homlokzatának három tengelye [...]

désházi fazekasság


A Szilágyság adminisztratív, szellemi és gazdasági központja, Zilah környékén, ahol a kézművesek, így a fazekasok is céhekbe tömörülve védték érdekeiket, a 18-20. század folyamán több más jelentős fazekasközpont is működött. Ezek közül a legkiterjedtebb piaccal rendelkező, s legtovább aktív központ a környék falunévcsúfolóiból csupros faluként ismert Désháza volt. Szűkös és rossz minőségű földű határa nem volt képes eltartani az itt élőket, gazdag volt azonban a [...]


beszúr

beszúr

beszúr