Irgalmasrendiek kórháza, Nagyvárad


Az egykori rendházból és templomból álló épületegyüttes úgy helyezkedik el – a Főutca északi végén és az innen keletre nyíló kis utca sarkán, – hogy leginkább a rendház nyugati, utcafrontos traktusa érvényesül. A másik épületszárny, keleti végén a templommal egy keskeny előkertre néz. Az épület helyiségei az udvari homlokzaton végighúzódó folyosókról közelíthetők meg.  A kilenc illetve hat tengelyes utcai homlokzatait az 1920-as években átalakították, az ablakok [...]

Adorján-ház I., Nagyvárad


Az L alaprajzú épület Színház utcai szárnyának végéből egy átjáró vezet a belső udvarra. A gyalogos bejáró és az emeletre vezető lépcsőház a Szilágyi Dezső utcai oldalon található. Az épület alaprajzi rendszerének kialakítása, és elsődleges funkciója, az eredeti tervek hiányából fakadóan csak feltételezéseket engedélyez. A földszintet feltehetőleg teljes egészében a tulajdonos hat szobás lakása töltötte ki. A személyzeti szobák az udvar irányába eső részen helyezkedtek [...]

tejbemérés


A tejbemérés (vagy tejmérés, juhmérés, összefejés, befejés, románul: sâmbra, măsurişul vagy împreunatul oilor) a juhok legelőkre történő kihajtását megelőző szokás, olyan gazdasági gyakorlat, melynek célja, hogy a juhtartó gazdatársaságba beállt gazdák egy nyáron keresztül történő tejrészesedését a lefejt tej mennyisége alapján meghatározza. A szokás összefüggésben van az erdélyi falusi gazdaságokra különösen jellemző közös legelőhasználattal és az állatok közös pásztoroltatásával, hisz a falurendszerű gazdálkodás keretében az egyes gazdák nem tudnák a legelőterületeket külön-külön használni (a nyomásos gazdálkodás megszüntetéséig a nyomáson is legeltették a juhokat), és nem is tartanak annyi juhot, [...]


beszúr

beszúr

beszúr