Ferences templom és kolostor, Székelyudvarhely


A templom és a kolostor együttese a már meglévő épületsorba illeszkedik, így a templom sem keletelt (szentélye északkeletre néz). A kolostor négyszöge a templom északnyugati oldalához illeszkedik. A templom alaprajza jellegzetesen barokk, utcai oldalán két homlokzati saroktoronnyal, a széles hajót két oldalt alacsonyabb kápolnasor követi három-három kápolnával. A hajónál alig keskenyebb, egyenes záródású szentély mindkét oldalán egy-egy sekrestye található, az oldalkápolna-sor folytatásában. A tornyok [...]

Református templom, Bethlen


A hármas térfűzésű – nyugati torony, hajó, sokszögzáródású, beugró szentélyből álló –, támpilléres, késő gótikus templom a város főtéren, a főút északi oldalán fekszik. Viszonylag új betonkerítés övezi. A hajó nyugati homlokzatához kapcsolódik a 19. századi, [...]

cseberbenézés


A cseberbenézés a divinációs gyakorlatok közé tartozó tudakozódó eljárás, rítus. A vízből történő jóslás, a hidromancia egyik formája. Rituális körülmények között a víz felületén lejátszódik a tudakolt esemény. Általában a tolvaj személyének, eltűnt tárgy és személy hollétének megtudakolására alkalmazzák. A szertartásra a lopást követő hat hét idején kerül sor.1. Előkészületek. A károsult család egyik nőtagja az ortodox [...]


beszúr

beszúr

beszúr