Hunyadi-ház, Nagybánya


A Hunyadi ház a főtér keleti sorának a közepén áll, az onnan kiágazó Kispénzverő(a mai Dacia) utca déli oldalán, tehát saroképület. Az átellenben álló házzal három árkád köti össze. A pincével, földszinttel és emelettel rendelkező ház majdnem teljesen elfedi a telket. A hosszanti telken két [...]

Mártonhegyi szász evangélikus templom, Brassó


A brassói ún. Mártonhegy a Várhegynek egy északnyugati nyúlványa, melyen korábban egy a brassói belvárostól területi és közigazgatási szempontból is különálló település létezett. Ezen a keletről a mai Hosszú utca fölé emelkedő kis dombon helyezkedik el a Mártonhegyi templom. A nyugati homlokzatával a Hosszú utca felé forduló templom, a 18. században épült nagyméretű parókiaépülettel együtt dominálja a Mártonhegy képét.  Teremtemplom, melynek nyugati homlokzatához egy központi [...]

transzilvanizmus


Politológiai megközelítésben: az erdélyi régió érdekeinek érvényesítését céljául kitűző, „a magyar nemzeti és regionális öntudat feszültségteljes viszonyát hordozó" (K. Lengyel Zsolt: i. m. 219) politikai ideológia, 1918 előtt a magyar államkereteken belül, illetve 1918 után Romániában; az irodalom síkján pedig az az irányzat, illetve kultúrpolitikai és cselekvésprogram, amely a Trianon utáni Erdélyben a kényszerűen önállósult magyar szellemi élet megteremtését és intézményeinek kifejlesztését tűzte ki céljául, s a programja nyomán született művekben is „Erdély lelkét" kívánta a szépirodalom eszközeivel kifejezésre juttatni. „...a transzilvanista ideológiának - állapította meg Pomogáts Béla - a legtöbb [...]


beszúr

beszúr

beszúr