Szent Mihály-plébániatemplom, Kolozsvár


A plébániatemplom csarnok rendszerű hajójához keleten sokszögzáródású, a hajónál alacsonyabb, nyújtott szentély csatlakozik, melyet egy-egy kis méretű, szintén sokszögzáródású mellékszentély vesz közre. A magas, többlépcsős támpillérekkel megerősített épület szentélyéhez [...]

Johannes Honterus szobra, Brassó


Johannes Honterus (1498–1549) jelentős reformátor és humanista szobra az Ágostai Hitvallású szász evangélikus főtemplom (Fekete-templom) déli-nyugati tornyának déli homlokzata előtt áll. A bronzszobor a berlini szobrász Harro Magnussen (1861–1908) munkája és Honterus születésének négyszáz éves jubileumára [...]

szidalom


A nyelvi agresszió széleskörű megnyilatkozása. Legtöbbször indulatos beszédhelyzetben használt durva, trágár szavak, goromba kifejezések, amelyekkel kimondói arra törekednek, hogy embertársukat megalázzák, megbélyegezzék, jó hírét-nevét kisebbítsék, megrontsák, becsmérlésükkel mélységesen megsértsék, becsületébe gázoljanak. A választékos, nyilvánosan közönséghez szólásban nem elfogadható, hisz a jó ízlést, erkölcsi, esztétikai érzékünket sérti.Kapcsolódik a káromkodáshoz, átokhoz is, nemegyszer fizikai agresszióhoz vezet. A sértett bosszút forral, megtorlásra törekszik.Gyakran a kivagyiság, hányavetiség, beképzeltség, megbotránkoztatásra törekvés megnyilvánulása. Bizonyos szavai kordivattá [...]


beszúr

beszúr

beszúr