A második középkori erődítés maradványai


Az „Újvár" legépebben megőrzött és legismertebb tornya a festői fekvésű Szabók tornya, melyet a helybeliek tévesen Bethlen-bástyának is neveznek, a hozzá észak felől csatlakozó várfalszakasszal.A Szabók tornyától az Avram Iancu utcán nyugatra tartó falszakasz vonalán három kisebb torony található. Az első a zömök, egyemeletes Kőművesek tornya. Az Avram Iancu utca 9. szám alatt közelíthető meg az asztalosok négyszögű, kétemeletes kis tornya, melyet jelenleg raktárépületként használnak. Ettől a toronytól nyugatra, a Fogoly [...]

Filstich–Kemény-ház, Kolozsvár


Az emeletes, nyújtott trapéz alaprajzú, két belső udvaros lakóház főhomlokzatának kőlapokból kialakított lábazat fölötti felületét profilált, golyvázott övpárkány osztja meg és gazdagon tagolt, szintén golyvázott koronázópárkány zárja. Az így elhatárolt földszint öt, az emelet hat [...]

nyelvművelés 1989-ig


A szép magyar beszéd megőrzésére és fejlesztésére, az anyanyelvi műveltség emelésére irányuló mozgalom. A sajátosan erdélyi magyar nyelvművelés két világháború közti szakaszát az EME és folyóirata, az Erdélyi Múzeum alapozta meg. Kezdeményezője Csűry Bálint, első szervezője György Lajos, szakavatott gondozója Szabó T. Attila és vérbeli szakírója Brüll Emánuel volt. Nem lehet említés nélkül hagyni a nyelvi öntudat ápolására törekvő más folyóiratok és napilapok ilyen irányú működését sem. A nyelvápolásban munkatársul szegődött a Pásztortűzben Császár Károly, a Brassói Lapokban Kacsó Sándor, a Keleti Újságban a költő Dsida Jenő folytatott nyelvművelő tevékenységet, de közölt ilyen anyagot az [...]


beszúr

beszúr

beszúr