Római katolikus püspöki palota, Szatmárnémeti


A szatmárnémeti római katolikus püspöki palota a Széchenyi (jelenleg 1918. december 1.) utca Deák tér (Piaţa Libertăţii) felőli végén, a székesegyház szomszédságában található. Maga a püspöki palota egy U-alaprajzú belső udvaros épület, melynek főhomlokzata a Széchenyi utca vonalát követi, nyugati szárnya a Színház utca, keleti szárnya pedig a Templom utca felől húzódik. Ez utóbbi északkeleti falához csatlakozik a püspöki palotát a Templom utca vonalában húzódó szárnnyal [...]

Szerb templom, Arad


A Szent Péternek és Pálnak szentelt szerb ortodox templom a város keleti részén áll, abban a városrészben, amelyet szerb nemzetiségű lakóiról Rácz-fertálynak (Civitas Rasciana-nak) neveztek. Az épület egyhajós, téglalap alaprajzú, hozzá kelet felől félkörös szentély csatlakozik. Nyugati homlokzata fölött karcsú [...]

levél, levelezés


A levél az írásos kommunikáció azon szövegtípusai közé sorolható, amely a társadalmi kapcsolatok fenntartását szolgálja. Kialakulásának története szorosan összefügg az alfabetizáció, az írás birtokba vételének történetével, virágzására az írást használó társadalmi osztályok voltak nagyobb hatással. A levelezés nyújtotta kommunikációs lehetőségeket a különböző társadalmi regiszterek más-más módon sajátították ki az előző századokban: míg az arisztokraták a rokoni és hivatalos kapcsolatok fenntartására és ápolására használták, addig a jobbágyok kizárólag panaszleveleket, kérvényeket írtak, illetve írattak a helyi értelmiségiekkel. Magyar területen a köznép [...]


beszúr

beszúr

beszúr