Adatbázisban Szövegtárban

Unitárius templom, Kolozsvár


Az unitárius templom Kolozsvár központjában, a December 21 sugárút és a Dávid Ferenc utca találkozásánál található. Az épület nem keletelt, hosszanti tegelye észak-dél tájolású. Az unitárius templom egy kis méretú előcsarnokkal bővített teremtemplom, melynek szentélye a nyolcszög három [...]

Andreas Beuchel egykori besztercei háza, Beszterce


A Főtér és az egykori Posta (ma Vasile Naşcu) utca sarkán álló épület „L" alaprajzra épült, 13 méteres főhomlokzata a Főtérre néz. A kisutca felőli mellékhomlokzata ennél jóval hosszabb, utolsó harmada táján egy törés észlelhető a fal síkján, ami az épület utólagos [...]

búcsújárás


A búcsú fogalmaA búcsú (indulgentia) a római katolikus egyház teológiájához és liturgikus gyakorlatához kapcsolódó fogalom. A katolikus teológia a tridenti zsinat (1545-1563) óta világosan megkülönbözteti a gyónás szentségében megvalósuló bűnbocsánatot a bűnökért kiszabott büntetés elengedésétől. Ennek megfelelően a bűneit megvalló és ezek miatt bánatot tanúsító személy a gyónás szentségében a feloldozással elnyeri ugyan a bűnbocsánatot és elengedik neki a halálos [...]


beszúr

beszúr

beszúr