Adatbázisban Szövegtárban

Premontrei, egykori pálos templom, Nagyvárad


A mai napig eredeti formáját őrző épületegyüttes Nagyvárad Olaszinak nevezett városrészének északi felében emelkedik. Délre néző szentéllyel ellátott, egyhajós, két homlokzati tornyos templomtestből és nyugatról csatlakozó, egybeépült rendházból áll. A templom egyszerű, keskeny lizénákkal tagolt oldalhomlokzatai rejtve maradnak, csak a kéttornyos főhomlokzata áll szabadon. A két torony a homlokzatot a hajónál jóval szélesebbé formálja ugyanakkor erőteljes, háromtengelyes függőleges tagolást is [...]

Dacia szálloda ( egykori Pannónia szálló), Szatmárnémeti


Az épület főhomlokzata híven tükrözi a kor kedvelt stílusát, a szecessziót, amely ebben a periódusban hódította meg egész Európát, sőt a többi kontinensre is kiterjedt. A polgárság igényeit kellett kielégítse, esztétikusat és radikálisan újat kellett nyújtson neki. Az ornamentika bőkezű használata társult az akkori tehnikai vívmányok eredményeivel, az épületet fémszerkezettel látták el, ami forradalmian újnak számított a századelő Magyarországán.  A főhomlokzatot vízszintesen három [...]

erdélyi püspökség a középkorban


A „püspökség" (episcopatus) fogalma háromféle értelemben használható: egyrészt jelenti az egyházmegyét mint területi, egyházi közigazgatási egységet (1.), másrészt a püspöki tisztséget és az ahhoz tartozó jogokat, bevételeket és birtokokat (2.), végül pedig az egyes személyek hivatalviselését (3.).1. Az erdélyi egyházmegye megszervezését a történeti szakirodalom általában I. (Szt.) István királyhoz köti, bár erre csak közvetett források (István nagyobbik legendája és gyulafehérvári régészeti leletek) nyomán lehet következtetni. A kutatók döntő többsége szerint az alapításra az erdélyi gyula leverése (1003) után, talán 1009-ben kerülhetett sor, amikor Azo pápai legátus Magyarországon járt, és mind kevesebben tartanak [...]


beszúr

beszúr

beszúr