Keresztelő Szent János ferences templom, Brassó


A Keresztelő Szent Jánosnak szentelt ferences templom Brassó történeti belvárosának északi szélén, a már a XVI. századtól a templom nevét viselő utcában található, délről, az utca vonalában határolva az L alaprajzú kolostoregyüttest. A teremtemplom bejárata a nyugati oldala elé épített folyosóról [...]

Szentháromság oszlop (Pestis oszlop), Temesvár


Háromszög alaprajzú lábazatának sarkait voluták díszítik, oldalait pedig (Borovszky Samu azonosítása szerint) a Pestisnek, a Háborúnak és a Kétségbeesésnek szentelt három allegorikus dombormű tölti ki.  A lábazat három sarkán, a voluták fölött Szent Sebestyén, Szent Rókus és Borromei Szent Károly [...]

szidalom


A nyelvi agresszió széleskörű megnyilatkozása. Legtöbbször indulatos beszédhelyzetben használt durva, trágár szavak, goromba kifejezések, amelyekkel kimondói arra törekednek, hogy embertársukat megalázzák, megbélyegezzék, jó hírét-nevét kisebbítsék, megrontsák, becsmérlésükkel mélységesen megsértsék, becsületébe gázoljanak. A választékos, nyilvánosan közönséghez szólásban nem elfogadható, hisz a jó ízlést, erkölcsi, esztétikai érzékünket sérti.Kapcsolódik a káromkodáshoz, átokhoz is, nemegyszer fizikai agresszióhoz vezet. A sértett bosszút forral, megtorlásra törekszik.Gyakran a kivagyiság, hányavetiség, beképzeltség, megbotránkoztatásra törekvés megnyilvánulása. Bizonyos szavai kordivattá [...]


beszúr

beszúr

beszúr