Vigadó („Transilvania”) épülete, Zilah


A Vigadó, vagy mai nevén Transilvania épülete a főtér déli során áll, a Nagy utca (ma Dózsa György) sarkán, főhomlokzata a főtér felé néz. A számos átépítés miatt az épület alaprajza meglehetősen bonyolult: a tulajdonképpeni XIX. század végi épület szimmetrikusan három szárnyra tagolódik, a középső főszárnyra és a belőle kiágazó két oldalszárnyra, az épület hosszanti tengelyét az oldalszárnyak határozzák meg. A nyugati oldalszárnyhoz két régebbi szárny csatlakozik [...]

Református templom, Ótorda


A hajdani ágostonos kolostor emlékét őrző hatalmas teremtemplom hajója a tordai főtér déli végén emelkedik, a középkori város szélén. A magyar ágostonos emlékanyag majdnem teljes pusztulása miatt nem vizsgálhatjuk az épületet az esetleges rendi építési hagyomány oldaláról. A templom szentélye a főtér [...]

székely akció


A „székely akció" (1) legtágabb értelemben mindazon társadalmi és állami tevékenységek összessége, amelyek a XIX. század végétől a székelység helyzetének javítására körvonalazódtak. (2) Tágabb értelemben az akció mindazon állami - tehát törvényhozói és kormányzati - intézkedések együttese, amelyek a törvényhozás, valamint a különböző (a földművelés-, a kereskedelem- és az igazságügyi) minisztériumok részéről születtek a régió [...]


beszúr

beszúr

beszúr