Stern-palota, Nagyvárad


A Stern-palota a város központi részén, a Fő utca mentén, Nagyvárad legfontosabb kereskedelmi vonalán helyezkedik el. Ezt a környéket három, a szecesszió korszakában, de ennek különböző irányzatait közvetítő, 1900 és 1914 között emelt nagyméretű épület határozza meg: a Stern-palota (Fő utca 10, 10/A - Szaniszló utca), a Moskovits Miksa-palota (Fő utca - Széchenyi-tér 2. szám), illetve az Apolló-palota (Fő utca 12 szám - Szaniszló utca). Ezek az épületek a 20. század eleji Nagyvárad leglátványosabb építményeinek [...]

Belvárosi református templom, Nagybánya


A monumentális református templom az óváros (vagy ahogy ma nevezik, a régi központ) északi részén található, közel az ott folyó Zazarhoz, a régi Híd utcában. Az épület vitathatatlanul Nagybánya legértékesebb klasszicista műemléke. Talán a hely jobb kihasználása érdekében lett keletelt, tulajdonképpen az utcavonalra merőleges a hosszanti elrendezésű templomépület. Alaprajza egy téglalap keskeny, keleti végének egy kisebb, merőleges hossztengelyű téglalappal való bővítésével keletkezett. A két [...]

népművészetkutatás-történet


A romániai magyarság népművészete kutatásának történetét a magyarországival való, koronként szorosabb vagy lazább kapcsolatában tárgyaljuk.A népművészet felfedezése a 19. század közepi, Angliából kiinduló, az egész kontinensen szétgyűrűző, Közép-Kelet Európában nemzeti tartalommal telítődött iparfejlesztő reformtörekvéseknek köszönhető. Nyugaton a gyáripar, minálunk a megteremteni kívánt „nemzeti ipar" és „nemzeti művészet" számára gyűjtöttek művészi megformáltságú mintapéldányokat. E mozgalom Erdélyben és Magyarország más régióiban, ugyanazon gyakorlati indítékokkal indult, új intézmények megalapításhoz és a tudományosság kibontakozásához vezetve. Az erdélyiek is világ- [...]


beszúr

beszúr

beszúr