Adatbázisban Szövegtárban

Fő tér 11. sz. (Wass Ottília egykori háza), Kolozsvár


A historizáló jellegű, kétszintes, U alaprajzú, két udvaros épület főhomlokzatát magas lábazati párkány, profilált övpárkány, kagylókkal díszített ívsoros fríz és profilált koronázópárkány tagolja. A földszint rusztikázott falfelületét egyenes záródású [...]

Régi római katolikus plébániaház, Gyergyószentmiklós


Kétmenetes alaprajza egy nagy, hossznégyzet alaprajzú központi helyiség köré északról és délről szerveződő két-két helyiségből, a nyugati főhomlokzata előtt kiugró későbbi előcsarnokból és a keleti oldalról csatlakozó két utólagos toldaléktérből áll.  A telek délnyugati részén [...]

szidalom


A nyelvi agresszió széleskörű megnyilatkozása. Legtöbbször indulatos beszédhelyzetben használt durva, trágár szavak, goromba kifejezések, amelyekkel kimondói arra törekednek, hogy embertársukat megalázzák, megbélyegezzék, jó hírét-nevét kisebbítsék, megrontsák, becsmérlésükkel mélységesen megsértsék, becsületébe gázoljanak. A választékos, nyilvánosan közönséghez szólásban nem elfogadható, hisz a jó ízlést, erkölcsi, esztétikai érzékünket sérti.Kapcsolódik a káromkodáshoz, átokhoz is, nemegyszer fizikai agresszióhoz vezet. A sértett bosszút forral, megtorlásra törekszik.Gyakran a kivagyiság, hányavetiség, beképzeltség, megbotránkoztatásra törekvés megnyilvánulása. Bizonyos szavai kordivattá [...]


beszúr

beszúr

beszúr