Marosvásárhely, Rózsák tere 58. szám


Az utcavonalas beépítésű ház a hajdani városközpont keleti oldalán sorakozó barokk épületek mára meglehetősen átalakult együttesének szerves részét képezi. Manzárdtetővel fedett, kétszintes, négytengelyes épület. Mai homlokzata a 20. század második felében végbement „műemléki felújítás” eredménye. A profilozott keretelésű, szegmensíves kocsibehajtó a déli szélső tengelyben nyílik, tőle északra három profilozott keretelésű, szegmensíves záródású kirakatablak [...]

Stern-palota, Nagyvárad


A Stern-palota a város központi részén, a Fő utca mentén, Nagyvárad legfontosabb kereskedelmi vonalán helyezkedik el. Ezt a környéket három, a szecesszió korszakában, de ennek különböző irányzatait közvetítő, 1900 és 1914 között emelt nagyméretű épület határozza meg: a Stern-palota (Fő utca 10, 10/A - Szaniszló utca), a Moskovits Miksa-palota (Fő utca - Széchenyi-tér 2. szám), illetve az Apolló-palota (Fő utca 12 szám - Szaniszló utca). Ezek az épületek a 20. század eleji Nagyvárad leglátványosabb építményeinek [...]

népi specialisták


A népi specialista a lokális-regionális társadalom tagja, aki a lokális-regonális kultúra valamelyik területén kiemelkedő tudással és készségekkel rendelkezik, kiemelkedő teljesítményt mutat fel, s aki a mindennapi élet valamely területén szolgáltatásokat biztosít környezetének. Ismeretekből, szolgáltatásokból [...]


beszúr

beszúr

beszúr