Római katolikus templom, Székelykeresztúr


A templomépület tágas hajóval rendelkezik, melynek a nyugati oldalán belső középtorony emelkedik. A hajóhoz keletről alacsonyabb és keskenyebb, a nyolcszög három oldalával záródó szentély társul, a szentélyből észak fele kis sekrestye közelíthető meg, s délről is nyílik egy 1929-es sekrestye. A hajót öt pár kétosztatú támpillér tagolja, a szentélyt is támpillérek erősítik. A hajó két nyugati támpillére egyszerűbb a többinél, valószínűleg a XIX. század eleji átalakítások [...]

Egykori Ipariskola – jelenlegi Műszaki Egyetem, Kolozsvár


Az épület Malom utcára néző főhomlokzatát a vakolt aljzat, melynek felső részét egy féltórusz és egy plintosz tagolja, egy egyszerű középheveder, és a kiugró párkányzat határozzák meg. A homlokzat felső regiszterének tagolása  a ión építészet szabályai szerint alakul: felszínén egy sor ión kiképzésű pilaszteren és oszlopon nyugvó, architrávból, üres frízből és faragott párkányból álló gerendázat jelenik meg, amelyet a ión kánontól eltérő módon, [...]

Czirják Gergely emlékiratíró


Czirják Gergely (1913-1993) gyergyócsomafalvi hadirokkant kovácsmester nevét az erdélyi magyar közélet szélesebb köre 1979-től ismerhette meg, a Salamon Anikó által gondozott Így teltek hónapok, évek... Öt életrajz című kötetben megjelent népi önéletrajz-részlet révén. ÉletrajzaA gyergyócsomafalvi születésű Czirják Gergely ifjú kovácsinasként egy ideig Brassóban tartózkodott, az ottani nehéz életkörülmények, és önéletrajzában tett vallomása szerint a világháborúk [...]


beszúr

beszúr

beszúr