Református templom, Székelyhíd


A hármas térfűzésű székelyhídi református templom nyugati homlokzatán egy vaskos barokk torony áll, a hossznégyszögű hajó pedig keleten a sokszögzáródású szentéllyel zárul. Három 19. századi toldaléktér csatlakozik még a templomtesthez: nyugatról a toronyhoz simulva és keletról két [...]

Katolikus templom (volt jezsuita templom és kolostor), Nagybánya


A templom nagyméretű hajótere s kéttornyos homlokzata is a kolozsvári egykori jezsuita templomra emlékeztet, ezért okkal feltételezték, hogy ez is a kolozsvári templom nemrég azonosított építészének, Christoph Tauschnak a műve lehet. A feltételezés stilisztikai alapon történt, s mindeddig még nem került elő azt alátámasztó [...]

erdélyi vármegyék a középkorban


A vármegyék megszervezésére Szent István korában került sor, a vármegye megnevezése a latin nyelvű oklevelekben comitatus, az ennek élén álló tisztségviselő, az ispán pedig a comes; magyar megfelelőjük szláv eredetű. A vármegye fejlődésében a történeti irodalom két szakaszt különböztet meg, a királyi és a nemesi vármegye korszakát. A királyi vármegye a várszervezetre [...]


beszúr

beszúr

beszúr