Volt iparmúzeum, jelenlegi Műszaki Egyetem, Kolozsvár


A kétemletes, U alaprajzú épület Kolozsvár történeti központjában, a Malom (ma Gh. Bariţiu) utca déli során áll, a város XV. századi erődítésének vonalában.  Az épülettömb kiterjedt telken fekszik, melyet három utca, kelet felől meg az I. L. Caragiale park határol. Az épület az utca vonalával párhuzamos, nyújtott téglalap alaprajzú épületszárnyból és a park által határolt rövidebb épületszárnyból tevődik össze, az általuk közrezárt hátsó udvart modern [...]

Bánffy-palota, Kolozsvár


A palota tervéhez Blaumann Bécs vagy a királyi Magyarország mostanáig ismeretlen palotáját vagy palotatervét használhatta modellként és okkal feltételezhetjük Bánffy György aktív részvételét is a tervezésben. Blaumann négyzet alakú belső udvaros téglalap alaprajzot alkalmazott szabályos palotahomlokzatokkal. Az emeletes palota [...]

Sepsiszentgyörgy magyar irodalmi és művelődési élete, 1945-ig


A város első okleveles említése 1332-ből való, 1461-ben már mezővárosként, 1492-ben egy alkalommal Báthory István egy okiratában kiváltságos városként is említik. Történetében a legnagyobb pusztítást az 1658-as tatár és az 1661-es török betörés okozta. Az erdélyi határőrvidék megszervezésekor Mária Terézia rendeletére huszárezred székhelye lett. A 19. század második felében újabb fejlődésnek indult város művelődési életének igen korai hagyományai vannak: 1668-ból való az első iskolája, 1835-ben létesült a helyi Kaszinó, amelynek könyvtárát 1856-ban alapították. A fordulatot a város szellemi életében az 1859-ben létrehozott középiskola hozta (amely később támogatója, gróf Mikó Imre nevét is felvéve, mint [...]


beszúr

beszúr

beszúr