Református kollégium, Kolozsvár


A 18–19. század fordulóján épült kollégium a Farkas utca déli oldalán áll, az átellenben lévő tanári lakások, valamint az utcát lezáró Farkas utcai református templom szomszédságában. A háromszintes épület tizenhét tengelyes homlokzata az egyszerűségével hat: a sarkokat rusztikus lizénák szegik, a szinteket vízszintes falsávval bővített egyszerű [...]

Református templom, Gyulakuta


Gyulakuta temploma a település közepén áll, a főút mellett. A templomkertbe kőgolyókat hordó, falazott lábak által tartott kovácsoltvas kapun keresztül lépünk be, mely a XIX. század elején készült, az egyik nyílvesszőkkel díszített kapuszárnyon az adományozó G L J monogramja (gróf Lázár József) [...]

nyelvi vétkek, nyelvi büntetések


A magyar nyelvben nem véletlenül alakultak ki olyan szavak, szólások, közmondások, amelyek arra utalnak, hogy felelősséggel tartozunk minden kiejtett szóért. Különösen kiemelkednek azok a kifejezések, amelyek embertársaink megalázását, becsmérlését, igazságtalan rágalmazását szolgálják. Tán a mai politikusok is, mások is okulhatnának belőle, akik oly felelőtlenül gyanúsítanak embereket ország-világ előtt, aztán ha beigazolódik közlésük igaztalan volta, elmarad a tévedés beismerése, nem is beszélve a bocsánatkérésről. Egy kis ellenőrzés, őseink felelősségre vonási módja bizonyára tisztességesebbé tudná tenni hétköznapi életünket.Ha csak csupán néhány szóra, szófűzésre gondolunk e témakörből, azon nyomban igazolhatjuk: [...]


beszúr

beszúr

beszúr