Mária mennybemenetele ortodox templom, Brassó


A Mária mennybemenetele templom Brassó főterének a hagyományosan Búzasornak nevezett északi oldalán áll, a házsor mögötti udvaron. A homlokzaton a templomnál jóval díszesebben kialakított, axiális tornyú plébánia jelzi a templom jelenlétét. A plébánia neobizánci jellegű homlokzatának három tengelye [...]

Református templom, Bethlen


A hármas térfűzésű – nyugati torony, hajó, sokszögzáródású, beugró szentélyből álló –, támpilléres, késő gótikus templom a város főtéren, a főút északi oldalán fekszik. Viszonylag új betonkerítés övezi. A hajó nyugati homlokzatához kapcsolódik a 19. századi, [...]

erdélyi püspökség a középkorban


A „püspökség" (episcopatus) fogalma háromféle értelemben használható: egyrészt jelenti az egyházmegyét mint területi, egyházi közigazgatási egységet (1.), másrészt a püspöki tisztséget és az ahhoz tartozó jogokat, bevételeket és birtokokat (2.), végül pedig az egyes személyek hivatalviselését (3.).1. Az erdélyi egyházmegye megszervezését a történeti szakirodalom általában I. (Szt.) István királyhoz köti, bár erre csak közvetett források (István nagyobbik legendája és gyulafehérvári régészeti leletek) nyomán lehet következtetni. A kutatók döntő többsége szerint az alapításra az erdélyi gyula leverése (1003) után, talán 1009-ben kerülhetett sor, amikor Azo pápai legátus Magyarországon járt, és mind kevesebben tartanak [...]


beszúr

beszúr

beszúr