Örmény katolikus templom, Szépvíz


A templom egy téglalap alakú hajóból és egy vele megegyező szélességű félköríves szentélyből áll. A torony a nyeregtetővel fedett hajó nyugati oldalához csatlakozik. A torony és a hajó találkozásának északi oldalán egy templomi felszerelések tárolására szolgáló raktár, déli oldalán pedig a karzatra és a toronyba vezető feljáró található. A hajó déli falához egy nagyméretű portikuszt, a szentély és a hajó találkozásának északi oldalához pedig [...]

Kolozsmonostori római katolikus Nagyboldogasszony (Kálvária)-templom, Kolozsvár


A kolozsmonostori templom az őt körülvevő földerőd délkeleti sarka felől közelíthető meg. A templomhoz vezető sétány elején, bal oldalt egy Kós Károly által, 1922-ben tervezett harangláb, jobbról pedig az 1831-ben épült Kálvária-kápolna áll. A templomtól délre 19. századi kő síremlékek láthatók. A mai [...]

sinfalvi búcsú


Sinfalva az 1264-1271 között az Aranyos völgyébe telepített kézdi székelyek utólagos kirajzásából létrejött település. Neve sem az 1291., sem az 1313. évi aranyosszéki adománylevélben nem szerepelt. Először a 1332. évi pápai jegyzék említi. Temploma 1240-ben épült, a falu fölötti dombtetőn, ahol a tatár [...]


beszúr

beszúr

beszúr