Marosvásárhely, Rózsák tere 58. szám


Az utcavonalas beépítésű ház a hajdani városközpont keleti oldalán sorakozó barokk épületek mára meglehetősen átalakult együttesének szerves részét képezi. Manzárdtetővel fedett, kétszintes, négytengelyes épület. Mai homlokzata a 20. század második felében végbement „műemléki felújítás” eredménye. A profilozott keretelésű, szegmensíves kocsibehajtó a déli szélső tengelyben nyílik, tőle északra három profilozott keretelésű, szegmensíves záródású kirakatablak [...]

Református kollégium, Kolozsvár


A 18–19. század fordulóján épült kollégium a Farkas utca déli oldalán áll, az átellenben lévő tanári lakások, valamint az utcát lezáró Farkas utcai református templom szomszédságában. A háromszintes épület tizenhét tengelyes homlokzata az egyszerűségével hat: a sarkokat rusztikus lizénák szegik, a szinteket vízszintes falsávval bővített egyszerű [...]

rovásírás


A Kárpát-medencében felbukkant leletek rovásábécéi a kelet-európai rovásírások csoportjához tartoznak. Az ide sorolt rovásemlékek közös jellemzője, hogy - a számos olvasati javaslat ellenére - nincs általánosan elfogadott, biztos megfejtésük. Két nagy ágra oszthatók: az egyik a székely rovásírás, a másik az avar időkből származó. A kutatók a területi érintkezés és néhány betű (alaki, talán jelentésbeli) hasonlósága alapján feltételezik, hogy az avarkori ábécék és a székely írás között rokonság áll fenn.A székely rovásírás. A tudomány mai álláspontja szerint minden alapvető kérdés - az írás neve, eredete, önálló története; hány emléke van és melyek ezek; kik [...]


beszúr

beszúr

beszúr