Adatbázisban Szövegtárban

Bánffy-kastély, Kolozsborsa


A kolozsborsai kastélyegyüttes a település nyugati szélében fekszik egy trapéz alakú telken, amelyet északról a Borsa patak határol. A kastélyhoz vezető kaput két vaskos pillér szegélyezi, melyek fölé egy-egy kőből faragott, klasszicizáló urnát helyeztek el. A kaputól aszfaltozott sétány vezet a kastély elé, amely a telek szimmetriatengelyében nyúlik el, hosszanti tengelyével [...]

Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda


Az épület három szárnyból áll, melyből a középső, a főgimnáziumot magában foglaló épületrész kiemelkedik, a kétoldalt szimmetrikusan csatlakozó szárnyak pedig kissé hátrább helyezkednek el. A középső rész manzárdtetővel fedett középrizalitját két torony fogja közre, sarkait a fal [...]

forráskiadványok a középkori Erdélyről


Magyarország középkori történetének konvencionális időhatára a mohácsi csatavesztés éve (1526), az erdélyi kutatás viszont Buda török kézre kerülését (1541) tekinti korszakhatárnak. A középkori Magyarország történetére vonatkozóan kevés elbeszélő forrás maradt fenn, ezért a korszak legfontosabb kútfőit a latinul (kisebb számban németül vagy más, pl. [...]


beszúr

beszúr

beszúr