Transilvania (eredetileg Pannónia) Szálloda, Nagyvárad


A Pannónia szálló téglány alaprajzú, kétemeletes saroképület. A Bémer térre néző 7 tengelyes oldalán a fal síkjából alig kiugratott 5 tengelyes rizaliton egy harmadik emelet helyezkedik el. A magas színvonalon kivitelezett dekorációs munkákkal ellátott homlokzatok kiképzése egyszerű, átlátható, a néhány szecessziós díszítőelemtől eltekintve historizáló megjelenésével a quattrocento firenzei reneszánsz palotaépítészetének megoldásait idézi. A függőleges tagolóelemeket [...]

Mátyás-szoborcsoport, Kolozsvár


A kolozsvári Mátyás-kultusz újraéledése a király születési házának 1851-ben történt azonosításával vette kezdetét, melyet egy évtizeddel később a Mátyás-szobor felállításának gondolata is követett. Elsőként 1864-ben, Izsó Miklós (1831-1875) pesti szobrászművész kolozsvári útján merült fel a helyi sajtóban az ötlet, melyet a város [...]

Sepsiszentgyörgy magyar irodalmi és művelődési élete, 1945-ig


A város első okleveles említése 1332-ből való, 1461-ben már mezővárosként, 1492-ben egy alkalommal Báthory István egy okiratában kiváltságos városként is említik. Történetében a legnagyobb pusztítást az 1658-as tatár és az 1661-es török betörés okozta. Az erdélyi határőrvidék megszervezésekor Mária Terézia rendeletére huszárezred székhelye lett. A 19. század második felében újabb fejlődésnek indult város művelődési életének igen korai hagyományai vannak: 1668-ból való az első iskolája, 1835-ben létesült a helyi Kaszinó, amelynek könyvtárát 1856-ban alapították. A fordulatot a város szellemi életében az 1859-ben létrehozott középiskola hozta (amely később támogatója, gróf Mikó Imre nevét is felvéve, mint [...]


beszúr

beszúr

beszúr