Bánffy-kastély, Kolozsborsa


A kolozsborsai kastélyegyüttes a település nyugati szélében fekszik egy trapéz alakú telken, amelyet északról a Borsa patak határol. A kastélyhoz vezető kaput két vaskos pillér szegélyezi, melyek fölé egy-egy kőből faragott, klasszicizáló urnát helyeztek el. A kaputól aszfaltozott sétány vezet a kastély elé, amely a telek szimmetriatengelyében nyúlik el, hosszanti tengelyével [...]

Unitárius templom, Székelyudvarhely


A városközpontból ha Csíkszereda irányába indulunk - a Kőkereszt téren át - a Bethlen Gábor utcán kell haladnunk, melynek jobb oldalán hamarosan feltűnik az unitárius templom négyszöghasáb alakú, fehérre meszelt tornya. Építésekor még többnyire alacsony, tornácos házak uralták a templom környezetét, nem [...]

Székelyudvarhely magyar művelődési élete 1918–1944


A két világháború közötti évtizedekben számos tudományos értékű pálya alakult vagy gazdagodott Székelyudvarhelyen: A vidék tárgyi néprajzának (főképp a fafaragó mesterségnek és a népi viseletnek) kutatásában számottevő eredményeket mondhatott magáénak Haáz F. Rezső, akinek témás rajzait A magyarság néprajza is közölte. Bányai János a nemzetközi geológiai szakirodalomban is ismertté vált a Székelyföld ásványi kincseire irányuló kutatásaival. A szépirodalommal is próbálkozó Lévai Lajos kollégiumi tanár demográfiai, hely- és kultúrtörténeti dolgozataival, a székelység múltjának mozzanatait felidéző színpadi műveivel tűnt ki. Boga Lajost, a gimnázium igazgatóját, eredményes biológiai [...]


beszúr

beszúr

beszúr