Református templom, Bethlen


A hármas térfűzésű – nyugati torony, hajó, sokszögzáródású, beugró szentélyből álló –, támpilléres, késő gótikus templom a város főtéren, a főút északi oldalán fekszik. Viszonylag új betonkerítés övezi. A hajó nyugati homlokzatához kapcsolódik a 19. századi, [...]

Károlyi-kastély, Nagykároly


A főhomlokzat, melyet két szintre (földszint + emelet) építettek, a város felé nyílik, két sarkán egy-egy kerek alaprajzú toronnyal, melyek magassága négy emeletig nyúlik. Ugyanitt található az épület főbejárata, melyet egy díszes kocsialáhajtó megtoldásával emeltek ki az épület tömegéből. Ennek emeleti szintjét erkély díszíti. Mind a külsőn (pl. a főhomlokzat jobb saroktornyán), mind a belsőben több ízben találkozunk a Károlyi címerrel, mint díszítőmotívummal. A bárói címer (ezt a [...]

„Nem lehet”-vita (1987-1989)


A Makkai Sándor 1937-es cikkében és az azt követő vitában feltárulkozó problematika felelevenítésére pontosan 50 esztendővel később, a román kommunista diktatúrának a kisebbségekre nehezedő egyre súlyosabb szakaszában került sor egy fiatal értelmiségi csoport (a Limes kör) szűkebb nyilvánossága előtt. A kérdés újra felvetéséhez Cseke Péter gyűjtötte kötetbe a Makkai Sándor Erdélyből való eltávozása és cikke kapcsán született egykori sajtóvisszhangokat és a különböző írói hagyatékokból felkutatható levelezést. A közel 300 oldalas gépiratot a Kör tagjai kézről kézre adták, s ki-ki a maga hozzászólásával, továbbgondolásával továbbította a következő „olvasónak". A kézirat egy példánya [...]


beszúr

beszúr

beszúr