Római katolikus püspöki palota, Szatmárnémeti


A szatmárnémeti római katolikus püspöki palota a Széchenyi (jelenleg 1918. december 1.) utca Deák tér (Piaţa Libertăţii) felőli végén, a székesegyház szomszédságában található. Maga a püspöki palota egy U-alaprajzú belső udvaros épület, melynek főhomlokzata a Széchenyi utca vonalát követi, nyugati szárnya a Színház utca, keleti szárnya pedig a Templom utca felől húzódik. Ez utóbbi északkeleti falához csatlakozik a püspöki palotát a Templom utca vonalában húzódó szárnnyal [...]

Vár, Marosvásárhely


A egykori Székelyvásárhely városfalai mintegy 3,5 ha területet zárnak közre. Napjainkban is áll még az öt sokszögű saroktorony, a Kapubástya, továbbá a kiképzésükben nagyon hasonló, négyzetes alaprajzon emelkedő Kisbástya és részben a Lakatosok bástyája is. Elnevezésük ellenére az említett védművek [...]

Székelykeresztúr magyar irodalmi és művelődési élete, 1989-ig


A város első okleveles említése 1333-ból való: a pápai tizedjegyzékben szereplő „Santa Cruce" papja akkor a környéken a legnagyobb pápai tizedet fizette, tehát már jelentős plébániával rendelkezett. Mezővárosként egy 1459-ből való oklevél említi, s ezt a rangját egészen 1886-ig megőrizte. Plébániatemploma késő gótikus építészeti emlék, csúcsíves szentélyében az egyik zárókövön 1458-as évszám van befaragva. A hatvanas évek végén végzett régészeti ásatások azonban a templomfalon kívül 11-12. századi sírokat tártak fel. Unitárius temploma 1781-92-ben, mai református temploma (az ugyanott álló, 1632-44 közötti régi templom helyére) 1822-34-ben épült. A város a Nagy-Küküllő, a Nyikó és a Gagyvize [...]


beszúr

beszúr

beszúr