Adatbázisban Szövegtárban

Csiki Márton háza, Marosvásárhely


A magas, masszív épület kétszáz év múltán is kiemelkedik a szerény, helyenként még ma is a hajdani egyszintes épületeket felvonultató Sáros utcai városképből, és inkább a Petőfi térre néző, hasonló jellegű barokk épületekkel alkot vizuális egységet. Homlokzata kétszintes, 10 tengelyes, a barokk jellegű, kosáríves nyílású kocsibehajtó a 6–7. tengelyben [...]

Barokk palota (Egykori vármegyeháza, ma Művészeti Múzeum), Temesvár


A kétemeletes, manzárdtetős, négyzetes alaprajzú épület fő nézete nyilvánvalóan a Dóm térre néző, szimmetrikusan kialakított, 5+1+6+1+5 tengelyes nagyoszloprendes tagolású homlokzat. Kialakításában, szimmetrikus elrendezésében a barokk épületek jellemvonásait tükrözi, díszítőmotívumai azonban már a 19. század ízlésvilágát mutatják. A tengelyeket kompozit fejezetes falpillérek választják el egymástól, amelyek a földszinten sávozott törzsűek, az emeleteken pedig [...]

Kelemen Lajos munkássága


Kelemen Lajos levéltáros, történetkutató 1877. szeptember 30-án született Marosvásárhelyen, unitárius székely kisnemesi eredetű hivatalnok családban. Középiskolai tanulmányait szülővárosa református kollégiumában végezte, tanulmányai során bontakozott ki a történelem iránti érdeklődése, első forrásközlése gimnazista korában jelent meg. 1896-ban érettségizett, és beiratkozott a kolozsvári Ferenc József TE történelem-földrajz szakára. Tanárai közül Szádeczky-Kardoss Lajos bevonta a levéltári gyűjtőmunkába, Gergely Sámuel pedig a forrásközlésbe, így a középkori latinban és a paleográfiában is jártas fiatalember jól felkészült szakemberként szerzett abszolutóriumot 1900-ban. Bár kezdettől fogva a történeti kutatómunka vonzotta, a [...]


beszúr

beszúr

beszúr