Adatbázisban Szövegtárban

Hunyadi-vár, Temesvár


Az épület fő nézete a 19. században átalakított északi homlokzat. Földszintjén végig, 2+3+1+3+2 tengelyen keresztül félkörös záródású, szemöldökei révén csúcsívessé alakított párosablakok nyílnak, a középső tengelyben pedig az épület két falpillér által határolt, az ablakok kialakításához igazodó főkapuja. Az emeleten, 2+7+2 tengelyben, két szintnek megfelelő méretű, erősen historizáló, félkörös záródású, csúcsíves [...]

Keresztelő Szent János ferences templom, Brassó


A Keresztelő Szent Jánosnak szentelt ferences templom Brassó történeti belvárosának északi szélén, a már a XVI. századtól a templom nevét viselő utcában található, délről, az utca vonalában határolva az L alaprajzú kolostoregyüttest. A teremtemplom bejárata a nyugati oldala elé épített folyosóról [...]

Szatmárnémeti magyar irodalmi és művelődési élete 1945-ig


Szatmárnémeti irodalmi élete a 19. században Szatmárban kibontakozott, természetesen korábbi előzményeken sarjadó művelődési és sajtóéletben gyökerezik. Ezek Erdősi Sylvester Jánosnak a nyelvjárásokon felüli magyar köznyelv kialakításában jelentős munkássága, Károli Gáspár (1529 körül - 1591) bibliafordítása. Normái elterjesztésében különös jelentősége volt Papp István író 1753-ban Nagykárolyban létesített nyomdájának. A költő Kreskay Imre Tamás Szamárnémeti katolikus gimnáziumban igazgatóként működött (1780-86), Gvadányi József (1725-1801), az Egy falusi nótáriusnak budai utazása (1792) szerzője, a felvilágosodást megelőző időszak neves költője pedig a maga idején népszerű a külföldi szokások [...]


beszúr

beszúr

beszúr