A kiválasztott címke: templom


Műemlékek:


Ágostai hitvallású szász evangélikus főtemplom (Fekete templom), Brassó
Alsóvárosi református templom (Kétágú-templom), Kolozsvár
Az egykori minorita kolostor temploma, ma ortodox templom, Beszterce
“Szent Mihály és Gábor arkangyalok” ortodox templom, Nagykároly
„Szent Mihály és Gábor arkangyalok” görög-katolikus templom, Nagykároly
Belvárosi református templom, Nagybánya
Bere, református templom
Egykori evangélikus (ma ortodox) templom, Szásztörpény
Egykori evangélikus vártemplom (jelenleg ortodox templom), Vermes
Egykori evangélikus, ma pünkösdista gyülekezeti templom, Malomárka
Egykori irgalmasrendi templom, Nagyvárad
Evangélikus plébániatemplom, Beszterce
Evangélikus templom, Harina
Evangélikus templom, Kerlés
Evangélikus templom, Kolozsvár
Evangélikus templom, Medgyes
Evangélikus templom, Szászrégen
Farkas utcai református templom, Kolozsvár
Ferences kolostor, Torda
Ferences templom és kolostor, Csíksomlyó
Ferences templom és kolostor, Székelyudvarhely
Görög katolikus templom, Kolozsvár
Görög katolikus templom, Marosvásárhely
Görög-katolikus katedrális, egykori minorita templom és kolostor, Kolozsvár
Jézus Szíve kápolna, Székelyudvarhely
Józsefvárosi római katolikus templom, Temesvár
Kakasos templom, Kolozsvár
Kalazanci Szent József egykori piarista templom és rendház, Nagykároly
Kalotadámos, református templom
Kálváriatemplom, Szatmárnémeti
Katolikus templom (volt jezsuita templom és kolostor), Nagybánya
Keresztelő Szent János ferences templom, Brassó
Keresztelő Szent János templom és plébánia, Marosvásárhely
Kolozsmonostori római katolikus Nagyboldogasszony (Kálvária)-templom, Kolozsvár
Lutheránus templom (ú.n. Vörös-templom), Arad
”Mária elszenderedése” ortodox templom (Holdas templom), Nagyvárad
Mária mennybemenetele ortodox templom, Brassó
Mária születése görög katolikus templom, Temesvár
Mártonhegyi szász evangélikus templom, Brassó
Olaszi Szentlélek kiáradása plébániatemplom, Nagyvárad
Örmény katolikus templom, Szépvíz
Örmény-katolikus templom, Gyergyószentmiklós
Ortodox katedrális, Kolozsvár
Páduai Szent Antal ferences templom és rendház, Kaplony
Piarista templom és főgimnázium épületegyüttese, Temesvár
Premontrei, egykori pálos templom, Nagyvárad
Református láncos templom, Szatmárnémeti
Református templom, Apanagyfalu
Református templom, Aranyospolyán (Torda)
Református templom, Bethlen
Református templom, Cegőtelke
Református templom, Dés
Református templom, Gyulakuta
Református templom, Kézdivásárhely
Református templom, Nagysajó
Református templom, Ótorda
Református templom, Retteg
Református templom, Sáromberke
Református templom, Somkerék
Református templom, Újtorda
Református, volt evangélikus templom, Szászlekence
Római katolikus székesegyház, Nagyvárad
Római katolikus székesegyház, Temesvár
Római katolikus templom, Arad
Római katolikus templom, Csíkszentkirály
Római katolikus templom, Székelykeresztúr
Római katolikus templom, Torda
Román ortodox székesegyház, Arad
Salamon-templom, Szamosújvár
Szent Anna templom, Nagyvárad
Szent Erzsébet örmény katolikus templom, Erzsébetváros
Szent Györgynek szentelt szerb-ortodox templom, Temesvár
Szent István-torony, Nagybánya
Szent László római katolikus templom, Nagyvárad
Szent Mihály-plébániatemplom, Kolozsvár
Szent Miklós ortodox templom, Brassó
Szent Miklós plébániatemplom, Székelyudvarhely
Szent Miklós templom, Gyergyószentmiklós
Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom, Brassó
Szentháromság-templom (örmény nagytemplom), Szamosújvár
Szerb templom, Arad
Szt. Bertalan ágostai hitvallású szász evangélikus templom és parókia, Brassó
Újvárosi református templom, Nagyvárad
Unitárius templom, Kolozsvár
Unitárius templom, Székelyudvarhely
Vártemplom, Marosvásárhely
Vártemplom, Sepsiszentgyörgy