nyomtat

megoszt

Görög katolikus templom, Kolozsvár
Utolsó frissítés:  2010-06-14
Szerző:  Kovács Zsolt


A műemlék adatai
Cím: Kismester(Bob) u. 5.
Kód: CJ-II-m-B-07277
Datálás: 1800–1803

Történeti adatok

A Kismester utcai görög katolikus templomot építtetőjéről Bob-templomnak is nevezi a köznyelv. Építésének története az 1798-as évig nyúlig vissza, amikor Ioan Bob püspök megbízásából Orosz Mihály kormányhatósági titkár megvásárol egy Szén utcai telket, majd a következő években az egyházközség templomépítés céljával vásárolja meg a szomszédos telkeket is. A püspök költségén és az említett hivatalnok felügyeletével az 1800-as év folyamán építették fel a templom falait hatósági engedély nélkül, a hagyomány szerint kezdetben élelmiszerraktárnak vallva azt. A templom tervezője Leder József pallér, a kolozsvári későbarokk építészet egyik legfoglalkoztatottabb mestere. Felszentelésére már 1801. január elsején sor került, azonban a következő két évben is folyik még a kő ajtó- és ablakkeretek kifaragása, a belső tér kialakítása, a hajó falainak és boltozatának a kifestése, az ikonosztáz készítése, valamint a különböző liturgikus tárgyak beszerzése, és a felszentelés után kerül sor a torony megépítésére is.

 


Az idők folyamán az épület több átalakításon, helyreállításon esett át. Ezek sorában a legfontosabb az 1906. évi volt, amikor a hajó beszakadt boltozatát elbontották, és rabitz-szerkezetű boltozatot építettek helyére, ezzel elpusztítva a boltozat felületének falképeit is. Ugyanekkor a zsindely héjalást cserépre cserélték, a toronysisakot pedig bádogozták. A templom rögtön a második világháború után is jelentősebb helyreállításon esett át, ekkor festették át a belső falképeit is.

 

A görög katolikus egyház 1948-as felszámolása után ortodox templomként működött az épület, majd az egyház 1989-es újraalakulását követően 1995 májusában kapta vissza a görög katolikus gyülekezet.


A műemlék leírása

Az utca vonalába épített keletelt teremtemplom a görög katolikus egyházi építészetben is elterjedt négyes téralakítással épült. Nyugaton ötszintes torony ugrik a főhomlokzat elé, ezt a fő tengelyre merőleges öt csehsüvegboltozatos szakaszból álló pronaosz követi, majd a tágas hajó következik, amelyet a diadalív után egy boltszakasznyi szintén csehsüveggel fedett kisebb térrész követ, majd az ikonosztázzal zárt, belül félköríves, kívül sokszögzáródású tulajdonképpeni szentély következik. A templom déli oldalához csehsüvegboltozatos sekrestye kapcsolódik, Ehhez keletre 1906-ban egy újabb helyiséget toldottak. Ugyanakkor építették a torony két oldalán látható négyzetes bővítményeket is.
A templom homlokzatainak tagolását az egyszerű, tisztán hangsúlyos tagolóelemek jellemzik, amelyek a toronnyal együtt egyfajta monumentalitást kölcsönöznek az épületnek. Az egyes térrészek sarkait szélesebb, a tengelyeket pedig kettőzött lizénák jelölik a külső homlokzatokon. A falsávok magas lábazatról indulnak, fölül pedig hangsúlyos megjelenésű koronázópárkány fut körbe az épületen. Az utca felőli homlokzatát négy félköríves záródású ablak töri át, amelyeket kőből faragott könyöklőpárkányról induló, kiemelt váll- és zárókővel képzett vakolatkeret díszít. Ugyanezen típusú ablakokat találjuk az udvar felőli homlokzaton is. A torony szintjeit nem választja el övpárkány, sarkait pedig lizénák teszik hangsúlyossá. Elegáns megoldásként hat a koronázópárkánya alatt körbefutó keskeny párkány, amely zárópárkány óraívei megfeleltetve lefele ível. A belsőbe három bejáraton keresztül lehetett bejutni: a nyugati főbejáraton, a déli homlokzat közepének (ez elfalazva), valamint a sekrestye nyugati falán nyitott ajtón. Az első kettőnek barokk jellegű füles kialakítású és hangsúlyos zárókővel rendelkező kőkerete van, míg az utóbbi, a belső kőkereteihez hasonlóan, egyszerűbb kiképzésű.

 

A toronyalj dongaboltozatos terén keresztül belépve a hajó fele középen nagyobb kosáríves és kétoldalt kisebb félköríves árkáddal nyitott pronaoszba érünk. A pronaosz keskeny tere felett két vaskos pillér tartotta árkádokra támaszkodik a falazott mellvédű karzat. A hajó terét magas csegelyekre támaszkodó kupola uralja, amelyet oldalt a négy sarkában álló párkányfejezetes falpillérekre terhelő hevederek tartanak. A belső letisztult stílusú építészeti keretébe jól illeszkedik a fehér-arany színvilágú, klasszicista megjelenésű ikonosztáz. Az építtető püspök személyére utal a belső 2 faragott részlete is. A nyugati karzat lizénákkal tagolt mellvédének közepén található a csüngő füzérrel övezett és a püspök címerével koronázott kronosztichonos kő emléktábla, amelynek felirata: LAVDIBUS DIVINIS / STVI CVRAVIT DE SVO / IOANNES BABB EPISCOPVS / FOGARASIENSIS (Isten dicsőségére / a sajátjából építtette / Babb János / fogarasi püspök). A felirat kiemelt betűi a felszentelés 1800, évét adják. Bob püspök családi címereként határozza meg a templommal foglalkozó irodalom az ikonosztáz előtti déli templomfalba az 1906-os javítások során másodlagosan helyezett kő címerábrát, annak ellenére, hogy az ezen szereplő heraldikai elemek nem egyeznek a karzat építési emléktábláján láthatókkal. E jellegzetesen későbarokk keretezésű, fölül füzérdísszel ékes kőtábla közepét mindössze a címerábra tölti ki.


Válogatott irodalom
Dăianu, Elie: Biserica lui Bob în Cluj. Însemnări de la întemeierea parohiei române g. Cat. Din Cluj. Cluj, 1906.
B. Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek. Művészettörténeti tanulmányok. Bukarest 1977. 62.
Ţoca, Mircea: Clujul baroc. Cluj-Napoca 1983. 57-61.Eszmecsere a szócikkről

Képek

beszúr más oldalra