Az aradi tizenhárom vértanú emlékműve, Arad


Az emlékmű a város déli részén, a Maros partján felépült vártól délre áll, az úgynevezett Vesztőhelyen. Az egyszerű, minden díszítést nélkülöző szürke gránit obeliszk mesterséges, terméskövekkel burkolt felületű domb tetején áll, beton talapzaton. Négyzetes, tömb alakú lábazatát keskeny párkány zárja le, ezen emelkedik a lábazatnál keskenyebb obeliszk. Hozzá a domb egyik oldalán lépcső vezet fel. A lábazati részen, a lépcsővel éppen szemben, a következő - egykor aranyozott - felirat [...]

Kendeffy-palota, Királyi Tábla, Marosvásárhely


A néhai Szent Miklós utca déli házsorában, a Teleki Téka épületével átellenben elhelyezkedő kétszintes, tíztengelyes épület. Alaprajza téglalap alakú, udvari homlokzatának szélein két kis kiugró tömbbel. Az épület tömegét a manzárdtetővel fedett erőteljes középpavilon határozza meg; az épület többi részét kontyolt nyeregtető fedi.Az épület legfontosabb művészettörténeti értéket a főhomlokzat jelenti, mely a klasszicizáló későbarokk építészeti formanyelv erdélyi [...]

szőkefalvi Mária-jelenés és kegyhely


A szőkefalvi búcsújáró hely a 2000-es évek elejétől formálódó látomásalapú kegyhely, amely Marián Rózsika helybéli cigányasszony Mária-jelenései nyomán vált ismertté. Szőkefalva egy multietnikus és multikonfesszionális régióban fekszik, a római és görög katolikus vallás érintkezési zónájában, a román, magyar és cigány etnikumok együttélésének régiójában. A település többszörösen hordozza ennek az interkulturális kontextusnak minden [...]


beszúr

beszúr

beszúr