Református templom, Aranyospolyán (Torda)


Aranyospolyán református temploma igen egyszerű alaprajzzal bír: nyugaton karcsú, fasisakos torony áll, mihez hosszú, poligonális, támpilléres végződésű hajórész csatlakozik. A hajó poligonális vége újkori bővítés eredménye lehet, talán éppen a déli bejáraton jelzett 1789-es helyreállítás alkalmával készíthették. A tágas hajót a déli bejáratot övező portikusz egészíti ki.  Középkori képét leginkább a torony őrizte meg. A falazott toronytestet négy párkány [...]

Az egykori minorita kolostor temploma, ma ortodox templom, Beszterce


Az egykori ferences templom és kolostor a történelmi város északkeleti részén, a középkori várfalon belül, az egykori Holztor közelében létesült. Az együttesből napjainkban már csak a templom áll, a ferences kolostor egykor a szentély déli oldalához kapcsolódott. A huszártornyos, keletelt teremtemplomot hajó és hosszú, sokszögzáródású szentély alkotja.  A [...]

„vallani és vállalni” vita


A két világháború közötti erdélyi magyar irodalomban lezajlott irodalmi vita az író és az irodalom hivatásáról. Kezdeményezője Kuncz Aladár volt, aki, miután az Erdélyi Helikon szerkesztését a Magyarországra távozó Áprily Lajostól átvette, fontosnak érezte, hogy az akkor már közel egy évtizedes múltra visszatekintő erdélyi magyar irodalom néhány alapkérdésében a szélesebb irodalmi közvéleményt megszólalásra bírja. Ő kérte fel egy 1929. szept. legelején írott levélben Berde Máriát, Tabéry Géza Vértorony c., nem sokkal korábban megjelent regénye kapcsán, „harcias és éles állásfoglalás"-ra abban a kérdésben, hogy „...vajon a mai erdélyi írónak a históriai virágnyelv helyett nem kellene-e egyenesen [...]


beszúr

beszúr

beszúr