Unitárius templom, Kolozsvár


Az unitárius templom Kolozsvár központjában, a December 21 sugárút és a Dávid Ferenc utca találkozásánál található. Az épület nem keletelt, hosszanti tegelye észak-dél tájolású. Az unitárius templom egy kis méretú előcsarnokkal bővített teremtemplom, melynek szentélye a nyolcszög három [...]

Barlangsír és egykori Bethlen-kastély együttese, Kerlés


Bethlen Lajos kastélya és a körülötte kialakított park mindössze korabeli leírásokból és rajzokról ismert, ugyanis a sorozatos pusztítások miatt jelenleg csak az egykor a kerthez tartozó kripta látható. A kastély és a kert együttese a Kerlés falutól nyugatra elhelyezkedő domb tetején épült ki. A főépület egy földszintes, „olasz modorban” (klasszicizáló stílusban) épített kastély volt, melynek homlokzatát a négy ión fejezetes oszlopra támaszkodó timpanon uralta. A főhomlokzatot ballusztersor zárta le, [...]

romániai magyar néprajzi könyvkiadás 1989 előtt


1. Az 1919-1947 közötti könyvkiadás Az Erdélyi Tudományos Füzetek az erdélyi magyar tudományos eredményeket jelentette meg. 1926-ban indult, György Lajos szerkesztette. A füzeteket 1930-1947 között Erdélyi Múzeum-Egyesület adta ki. A gazdag sorozat néprajzi anyaga változatos. Tanulmányok készültek a moldvai csángók történetéről (Bitay 1925), anyagi kultúrájáról és folklórjáról (Csűry 1935, Balogh 1942), a magyarvalkói lakodalmi szokásokról (Nagy J. 1943), a kolozsvári néprajzi múzeum faekéiről (Kós 1947), a bálványosváraljai juhtartás jogszokásairól (Tárkány Szücs 1944), az erdélyi, ezen belül a széki hímzés mintáiról és technikájáról (Palotay 1940, 1941, 1944, Palotay-Szabó 1942). Makkai Endre és Nagy Ödön az erdélyi téli [...]


beszúr

beszúr

beszúr