nyomtat

megoszt

Johannes Honterus szobra, Brassó
Utolsó frissítés:  2010-04-08
Szerző:  Bálint Ágnes


A műemlék adatai
Cím: 500025, Johannes Honterus udvar 7 szám
Kód: BV-III-m-B-11857
Datálás: 1898

Történeti adatok
1898 – Harro Magnussen szobrász (Berlin) elkészíti a Honterus szobrot,
1898. augusztus 21. – ünnepélyes keretek között felavatják a szobrot.

A műemlék leírása

Johannes Honterus (1498–1549) jelentős reformátor és humanista szobra az Ágostai Hitvallású szász evangélikus főtemplom (Fekete-templom) déli-nyugati tornyának déli homlokzata előtt áll. A bronzszobor a berlini szobrász Harro Magnussen (1861–1908) munkája és Honterus születésének négyszáz éves jubileumára készült.

 

Tartása és attribútumai a városi kontextussal együtt értelmezve nyernek teljes megfejtést. A szobor Honterus evangélikus lelkészként tett szolgálatának helye, a Fekete templom, az általa alapított humanista nyomda (1539) és iskola (1541) háromszögében került felállításra. Kinyújtott jobb karjával az iskola mai épületére mutat, baljában nyitott könyvet tart, melynek lapjain Honterus két, a város szempontjából fontos művének címe olvasható (Reformationsbüchlein, Schulordnung), utalva Honterus humanista iskola-reformjára és a lutheri reformáció bevezetésében betöltött kulcsszerepére. A humanista idealizáló ábrázolása abból a kortárs metszetből inspirálódott (1550), mely Honterus képmásaként elfogadott és mely szigorú tekintettel, jellegzetes szakállviselettel és fején a plébánosi viselethez tartozó kalappal jeleniti meg.

 

A szobor magas talapzatához tartozik két bronz magasdombormű, melyek Honterus életéből vett képzeletbeli jeleneteket ábrázolnak: a reformátort úrvacsora osztás közben és az általa alapított nyomdában. A közelmúltban mindkét bronztábla rablás áldozatául esett, másolatok elkészítésére eddig nem nyílt lehetőség.


Válogatott irodalom
Kühlbrandt, Ernst: Die evangelische Stadtpfarrkirche A.B. in Kronstadt. Bd. II. Kronstadt, 1927. 32.
Nussbächer, Gernot: Beiträge zur Honterus-Forschung. Heidelberg – Kronstadt, 2003.Eszmecsere a szócikkről

Képek

beszúr más oldalra