művelődéstörténet

Találatok száma: 14120. századi életpályák és élettörténetek
20. századi erdélyi betelepítések
A közigazgatás térbeli változásai a Székelyföldön a 12. századtól napjainkig
A történeti Székelyföld természetföldrajzi adottságai
Aranyos-vidék
átok
„Nem lehet”-vita (1937-1938)
„Nem lehet”-vita (1987-1989)
„schisma-pör”
„vallani és vállalni” vita
Benedek Márton pap, orvos, szentember
Berekméri István Andrásé népi költő, önéletrajzíró
búcsújárás
cseberbenézés
csíki székely krónika
csíksomlyói búcsú
Czirják Gergely emlékiratíró
désházi fazekasság
Domokos Pál Péter (Csíkvárdotfalva, 1901. jún. 28.−Budapest, 1992. febr. 19.)
építőáldozat
erdélyi borlovagrendek
erdélyi emlékirat-irodalom
erdélyi Királyi Könyvek
Erdélyi Mezőség
erdélyi püspökség a középkorban
erdélyi toronygombiratok
erdélyi vajda
erdélyi vármegyék a középkorban
etnomikológia
felekezeti identitások a korai újkorban
fénykép, fényképezés, fényképhasználat
fizikai agresszió, verekedés
forráskiadványok a középkori Erdélyről
genealógiai emlékezet
gyimesi inghímzés
Győri Klára alkotó típusú széki mesemondó és emlékiratíró
hiedelem és hiedelemkutatás
hiteleshelyek Erdélyben
Imreh Lajos (Sepsikőröspatak, 1917. április 18.–1999, Sepsikőröspatak)
Jakó Zsigmond Pál (Biharfélegyháza, 1916. szeptember 2. – Kolozsvár, 2008. október 26.)
kaláka
kalotaszegi muszuj
káromkodás
Kelemen Lajos munkássága
Kiss Dániel keszüi népi költő
kollektivizálás a Székelyföldön
komikum
könyvkiadás 1970–1989
könyvkiadás, 1918–1940
könyvkiadás, 1944-1969
koraújkori források Erdély történetéről
Kós Károly, ifj. (Sztána, 1919. aug. 31.–Kolozsvár, 1996. febr. 29.)
kulák, kulákosítás
levél, levelezés
lokális ballada
lokális történelmek
lüdérc (lidérc)
magyar nyomdászat 1989-ig
magyar szövetkezeti mozgalom Erdélyben 1918-1940 között
magyar szövetkezeti mozgalom Erdélyben 1918-ig
magyar szövetkezeti mozgalom Erdélyben 1940–1948 között
magyar-örmény identitás
Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadaénekes, népmesemondó
Marián Rózsika látó, szentasszony
mérai kötény
mese, mesemondás
moldvai csángók napbanézése
moldvai halottlátók, ellátók
Nagy Julianna szövőasszony, népi író-, költő, önéletíró, parasztkrónikás
Nagy Olga (Nagyernye, 1921. jan. 2.–Sepsiszentgyörgy, 2006. nov. 2.)
Nagykároly magyar irodalmi élete 1989-ig
Napbaöltözött Asszony ikonográfiája (a csíksomlyói Mária-kegyszobor)
nemzetiségi kérdés irodalma, 1945-1989
népi Mária-kultusz
népi növénynevek
népi specialisták
népművészetkutatás-történet
néprajzoktatás története és intézményei
nyelvi agresszió
nyelvi vétkek, nyelvi büntetések
nyelvjáráskutatás
nyelvművelés 1989-ig
nyelvtudományi szakirodalom
nyelvváltság
Orbán Balázs (Lengyelfalva, 1829. febr. 3.−Budapest, 1890. ápr. 19.)
Petrás Ince János (Forrófalva, 1813.−Klézse, 1886. szept. 6.)
ponyvairodalom
populáris írás
prikulics
rádió, 1989-ig
rádiózás 1989-ig, a Kolozsvári Rádió Magyar Osztálya
rádiózás 1989-ig, a Marosvásárhelyi Rádió
rágalom
román pap
román-magyar irodalmi kapcsolatok 1945–1989
román–magyar irodalmi kapcsolatok 1945-ig
romániai magyar népballadák
romániai magyar néprajzi könyvkiadás 1989 előtt
romániai magyar sajtótörténet 1918-ig
romániai magyar sajtótörténet 1918–1944
romániai magyar sajtótörténet 1944–1989
romániaiság
rovásírás
Salamon Anikó (Réty, 1945. július 2. – Kolozsvár–Réty, 1981. július 1.)
Sepsiszentgyörgy magyar irodalmi és művelődési élete, 1945-1989
Sepsiszentgyörgy magyar irodalmi és művelődési élete, 1945-ig
Seres András (Krizba, 1935. március 23.–1992. november 25., Árkos)
sinfalvi búcsú
szabadkőműves irodalom
Szabó Miklós népi költő
Szabó Sámuel [névváltozat: F. Szabó Sámuel] (Székelyföldvár, 1829. május 16.–Kolozsvár, 1905. január 1.)
szakácskönyvek
szász–magyar irodalmi kapcsolatok
Szatmárnémeti magyar irodalmi és művelődési élete 1945-ig
székely akció
székely identitás
székely ispán
Székely László (Gyimesbükk, 1912. jan. 7.−Temesvár, 1982. júl. 24.)
Székelykeresztúr magyar irodalmi és művelődési élete, 1989-ig
Székelyudvarhely magyar művelődési élete 1918-ig
Székelyudvarhely magyar művelődési élete 1918–1944
szidalom
Szilágysomlyó magyar irodalmi és művelődési élete, 1989-ig
szőkefalvi Mária-jelenés és kegyhely
táncház
tankönyv-per
tankönyvkiadás (1948–1989)
tankönyvkiadás 1918–1948
Téglás Gábor (Brassó, 1848. március 30. – Budapest, 1916. február 4.)
tejbemérés
televízió
tordai kerámia
tordai malac
tordai pogácsa
Tordai-hasadék és mondaköre
transzilvanizmus
transzilvanizmus utóélete
vármegyék a fejedelemség korában
Vásárhelyi Találkozó, 1937
Viski Károly (Torda, 1883. ápr. 14.(?) – Budapest, 1945. szept. 5.
Vöő Gabriella (Kolozsvár, 1937 – 2006. márc. 24., Pécs–Kolozsvár)