adatbank.ro  /  romániai magyar lexikon  /  művelődéstörténet  / kutatói életrajz
MEGOSZT  

Imreh Lajos (Sepsikőröspatak, 1917. április 18.–1999, Sepsikőröspatak)

Közzététel: 2010-11-01
Szerző: KESZEG Vilmos
Kategória: kutatói életrajzSepsikőröspatakon született 1917. április 18-án. 1937-ben érettségizett a kolozsvári Unitárius Kollégiumban, majd magyar nyelv és irodalom, valamint egyetemes történelem szakos tanári oklevelet 1948-ban szerzett a Bolyai Tudományegyetemen. 1948 és 1973 között Tordán magyar szakos tanár, egy ideig iskolaigazgató. Évtizedeken keresztül állt a közélet szolgálatában. Tudósításait, írásait a Művelődés, a Falvak Dolgozó Népe, az Igazság/Szabadság közölte.


1985-ben jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában a Sáska sógor című, székely tréfákat tartalmazó gyűjteménye. A kötet utószavát Vöő Gabriella írta. Könyve Vöő Gabriella Tréfás népi elbeszélések (Kriterion, 1981), Duka János Kilenc kéve hány kalangya (Kriterion, 1982) című kötete után a tréfás műfajok fellendült kutatásának újabb határköve volt. Az egyéniségkutató, az egyén teljes tudását, közösségben betöltött szerepét, beszédmódját és -habitusát vizsgáló kutatási irányt követve egy székely tréfamester, édesapja, idős Imreh Lajos tréfáit gyűjtötte össze és tette közzé. A kutatás idején már halott tréfamester történeteit a gyűjtő a családi emlékezet, valamint a faluból kiválasztott adatközlők emlékei alapján rekonstruálta.


Id. Imreh Lajos 1873-ban született Sepsikőröspatakon, kilencgyermekes székely családban. A család anyagi helyzetére való tekintettel csak elemi szintű tanulmányokat végezhetett. Olvasottsága, megfontoltsága, szorgalma és munkaszeretete, segítőkészésge miatt korán népszerűségre tett szert. Népszerűségét fokozta tréfás kedve, előadótehetsége, dalismerete. Történeteit a családban, a lakodalmakban, a határra és vásárba menet, a falu kovácsműhelyében összegyűlt férfiak körében adta elő.


Tréfás történeteinek egyik része az orális vagy írott hagyományból átvett adoma, a falu és környék egy-egy elhíresült személyéről szóló anekdota, a populáris kultúrában népszerű vicc. Repertoárjának másik része tréfás jellegű élmény-és igaztörténeteit tartalmazza. A gyűjtő ezek mellé sorolta a tréfamesterről szóló élménytörténeteket, s a gyűjteményt kiegészítette id. Imreh Lajos fejtörőivel és találós kérdéseivel. A gyűjtemény 73 tréfás történetet, 9 fejtörőt és 72 találós kérdést tartalmaz.Válogatott irodalomIMREH Lajos: Sáska sógor. Imreh Lajos tréfás történetei. A bevezetőt ifj. IMREH Lajos, az utószót VÖŐ Gabriella írta. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1985.
KESZEG Vilmos: Meghalt Imreh Lajos. Szabadság XI. (1999) 175. (1999. július 30.) 2.
NAGY Pál: Székely népi humor. Hitel 12. (2003)
xxx
Imreh Lajos (szócikk). In: BALOGH Edgár (főszerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon II. G-Ke. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1991. 358.Eszmecsere a szócikkről