nyomtat

megoszt

Poynár-ház, Nagyvárad
Utolsó frissítés:  2011-02-11
Szerző:  Pál Emese


A műemlék adatai
Cím: Nicolae Grigorescu utca, 6. szám
Kód: BH-II-m-B-01049
Datálás: 1907

Történeti adatok

A Bémer tér és a Mészáros utca (ma str. Grigorescu) találkozásánál, a Rimanóczy szállodával átellenben egy igénytelen földszintes házacska állott, melyről a Nagyváradi Napló 1904. július 3.-ai száma a következőket írta: „Nagyvárad város legszebb helyén, a Bémer téren éktelenkedik tudvalevőleg a Poynár örökösök tulajdonát képező régi földszintes ház, melynek kisajátítása régen közóhajtást képez”. Az üzlethelyiségeket magába foglaló épületet a város a Mészáros utca kiegyenesítése céljából szerette volna kisajátítani, a szomszédos szálloda és gőzfürdő tulajdonosa, id. Rimanóczy Kálmán pedig vendéglői teraszt képzelt el a kis épület helyén, melyért 2000 korona éves bért ajánlott fel a városnak. A ház tulajdonosa Poynár János, a városi képviselő-testület tagja, dohányáruraktári főnök beleegyezett az utca kiszélesítésébe, azonban kijelentette, hogy az 1906-ig tartó bérleti szerződés lejárta után kétemeletes bérpalotát építtet a régi épület helyére. A kisajátítást 1907 januárjában hagyta jóvá a város, Poynár pedig áprilisban nyújtotta be a terveket. A bérpalota Sztarill Ferenc nagyváradi építész tervezésében és kivitelezésével 1907 novemberére el is készült.

 

 

 

Az épület földszintjén több üzlethelyiség mellett a Koch testvérek férfiruha áruháza foglalt helyet, a félemeleten a helyi műbútorgyár áruháza és Kovács Gyula fogorvosi rendelője volt.


A műemlék leírása

A négyzet alaprajzú saroképület architektúrájában és díszítésében a szecesszió dominál. Az ívelt tartóelemekkel megtámasztott két felső szint kiugrik a földszint síkjából, a szimmetrikusan kialakított homlokzatok szélső tengelyeit kivéve, melyeket erkélyek csatolnak a kiugró részhez. A hangsúlyosan vertikális homlokzat egyetlen jelentős vízszintes tagolóeleme a földszintet a felső szintektől markánsan elhatároló övpárkány, mely az íves tartóelemek alátámasztására szolgál. Az épület legjellegzetesebb eleme a hagymasisakkal fedett sarki torony, melynek a koronázópárkány fölé emelkedő szintjén leveles, bimbós fejezetű törpe féloszlopok futnak körbe. Az oldalhomlokzatok és a torony első emeletén négyszögű ablakok, a másodikon pedig félköríves ablakok sora húzódik. Az ablakok könyöklője egyszerű gyámokkal van alátámasztva, körülöttük pedig szegecsekre emlékeztető díszítés jelenik meg. Hasonló gömbök húzódnak az övpárkány alatt, azonban eredetileg az épület több részén is jelen voltak. A homlokzatok síkjából kiugró két központi tengely fölött hullámos oromzat emelkedik, az orommezőt körablak töri át, fölötte vázából kihajló virágok reliefje látható. A szecesszióban kedvelt állatornamentika, habár nem hangsúlyosan, de a Poynár házon is megjelenik, mivel az erkélyek rácsain stilizált pillangók tűnnek fel. A Bémer téri homlokzat középtengelyében, a második emeleti ablakok között volutákból álló barokkos keretelésű koszorúban egy holló látható szájában gyűrűvel, alatta pedig az 1894-es évszám. Ezek jelentését egyelőre homály fedi, mivel az épület egy jó évtizeddel később épült fel. A bérház egyetlen bejárata a Mészáros utcáról nyílik, a belsőben nem maradtak fenn említésre méltó részletek.

 

Annak ellenére, hogy az épület több szecessziós elemet vonultat fel – az ívelt tartóelemek, a hullámos oromzat, a virág-és állatdíszítések, a homlokzaton feltűnő szegecsek – összességében mégsem a szecesszióra jellemző plasztikusság és szabad vonalvezetés uralkodik rajta. Az épület íves támaszelemei és a törpeoszlopos sarki torony párhuzamba állítható az 1902-ben szintén Sztarill Ferenc által tervezett Sztarill-palotával (a későbbi Astoria szálló), a Poynár-ház homlokzatkiképzése azonban letisztultabb a historizáló elemeket felvonultató Sztarill-palota homlokzatánál.


Válogatott irodalom
Péter I. Zoltán: Nagyvárad 900 éves múltja és épített öröksége. Nagyvárad, 2005. 239.
Péter I. Zoltán: Mesélő képeslapok. Nagyvárad 1885-1915. Nagyvárad, 2002. 99–101.címkék

Eszmecsere a szócikkről