Egykori ferences templom, Medgyes


A Mihai Viteazul (Zekesch) utcában az utcavonaltól bennebb helyezkedik el az utcára merőlegesen elhelyezett nagyméretű teremtemplom az északról hozzá csatlakozó, belső udvar köré szerveződő egykori kolostorral, amelynek egy része ma a Városi Múzeum helyiségeinek ad helyet. A széles hajó és a korszakban elterjedt módon nyújtott a nyolcszög öt oldalával záródó szentély térosztású templomhoz a hajó két keleti boltszakaszának hosszúságában egy szintén a nyolcszög öt oldalával záródó kápolna [...]

Mauksch–Hintz-ház (Gyógyszertártörténeti Múzeum), Kolozsvár


A Fő tér és a Híd (Ferdinánd király) utca kereszteződésénél található kétszintes, L alaprajzú épület homlokzatait mészkőlapokkal burkolt lábazat, valamint profilált öv- és koronázópárkánya tagolja. A Fő tér felé néző, keskenyebb homlokzatát az emeleten négy, a Híd utca felé [...]

gyimesi inghímzés


A hímzés díszítőművészeti ágazat, mely különböző anyagú (bőr, posztó, vászon) és rendeltetésű (letevő és felvevő ruha, öltözet-kiegészítő) tárgyakon jelenik meg. A magyar népművészet a szomszédos román és szláv népekéhez hasonlóan, de a nyugat-európaiakétól eltérően, gazdag a hímzésekben. A viselet komponensei közül elsősorban az inget, kötényt, a bunda- és szűrféléket díszíti hímzés, egy korai fázisban csak az anyagszegélyeken, a toldásoknál [...]


beszúr

beszúr

beszúr