Evangélikus templom, Kolozsvár


A Híd és a Belmagyar utca (1989 December 21. sugárút) csatlakozásánál fekvő, elegáns épület jelentős mértékben meghatározza a két utca elejének és egyben a Fő tér északkeleti sarkának arculatát. A téglalap alaprajzú hajóból, sokszögzáródású szentélyből és beugró [...]

Szent György-szobor, Kolozsvár


A Farkas utcai református templom előtt az ókollégium romjai, a templom és parókia épületei, valamint az új kollégium és tanári lakások által határolt kis téren, az utca tengelyében áll a Szent György-szobor. A szobor tömbszerű, leszelt élű, nyújtott téglalap alaprajzú talapzata kemény kőzetből faragott, lépcsős [...]

vármegyék a fejedelemség korában


Az erdélyi vármegyei intézmény fejlődésében az önálló állam létrejötte természetesen új szakaszt nyitott, és a sajátosan fejlődő államban a megye is sajátos, a magyarországitól eltérő utat járt be.Bár Mohács, illetve 1541 előtti történetük korszerű feltárása egyelőre várat magára, a későbbi fejlődés alapján megállapítható, hogy a 16. század közepére nem érték el a királyságbeliek szintjét. Az új állam/kormányzat nem is akarta „korszerűsíteni", nem szánt neki jelentősebb szerepet, a megye univerzitása pedig, bár létrejötte óta először közvetlen kapcsolatba került a központi hatalommal, minden kezdeményezés nélkül várta a törvényhatóság hatáskörének főhatalom általi [...]


beszúr

beszúr

beszúr