nyomtat

megoszt

A Zárda utcai (ma Mihai Viteazul) ortodox zsinagóga, Nagyvárad
Utolsó frissítés:  2010-06-01
Szerző:  Bara Júlia


A műemlék adatai
Cím: Zárda utca (Str. Mihai Viteazul), 4. szám.
Kód: BH-II-m-B-01060
Datálás: Datálás: 1890.

Történeti adatok

A nagyváradi ortodox zsinagóga az egykori Zárda utca, a mai Mihai Viteazul utca elején található. 1890-ben épült fel, tervezője Bach Nándor, a szatmári Várdomb utcai zsinagóga tervező építésze, kivitelezője Knapp Ferenc építőmester.

 

Udvarán 1908-ban, Incze Lajos tervei alapján egy jóval szerényebb kivitelezésű imaház is épült, illetve ugyanitt található az ortodox hitközség koncentrációs táborokba elhurcolt tagjainak emlékműve is.


A műemlék leírása

Az utca vonalával párhuzamosan, előkertes elrendezésben épült téglány alaprajzú, kelet-nyugat tájolású eklektikus épület gazdagon díszített főhomlokzatán elsősorban román kori, mór és iszlám építészetre jellemző díszítőelemek jelennek meg.

 

A főhomlokzaton négy, a főpárkány fölé emelkedő, ötoldalú, változó nagyságú urnákkal lezárt falpillér három tengelyt különít el egymástól. A két középső, toronyszerű, párkányokkal és félköríves záródású ablakokkal tagolt pillér közötti falsík tengelyében található a főbejárat, oldalain egy-egy félköríves záródású ablakkal. A bejárati rész fölött egy nagyméretű, félkörívvel közrefogott, háromosztatú, patkóíves záródású, áttört oromzatú ablak foglal helyet.

 

A főbejárat két oldalán egy-egy egyszerűbb kiképzésű, a nők számára fenntartott, a karzatra vezető bejárat, fölöttük pedig egy-egy félköríves záródású ablak található. A nyílászárókat stilizált kockafejezetű féloszlopok díszítik.

 

A főtengely kiképzése mellett a főhomlokzat jellegét jelentősen meghatározza a homlokzat felső, harmadik szintjének kiképzése. Itt a pilaszterekkel határolt falsíkokat háromszög alakú, ívsoros párkánnyal díszített, körablakokkal áttört, téglaarchitektúrájú oromzatok zárják le. Az oromzatok csúcsaira különböző díszítőelemek, urnák, palmettadíszek, Dávid-csillagok kerültek, középen pedig a Tízparancsolat kezdősorait tartalmazó héber feliratos kőtábla található.

 

A főbejárat fölötti feliratos táblán bibliai idézet olvasható, a tőle balra található márványtábla pedig a Holokauszt áldozatairól emlékezik meg.

 

Az oldalhomlokzatok egyszerű kialakításúak. Az északi és déli homlokzatokon a falakat tagoló pilaszterek és az egymás fölé helyezett félköríves záródású ablakok hat tengelyt különítenek el egymástól. A falak a főbejárat felőli tengely emeleti szintjének kivételével, vakoltak. Mindkét oldalon a középtengelyben egy-egy, féloszlopokkal közrefogott, mellékbejárat nyílik.

 

A zsinagóga főbejárata az előcsarnokba vezet, itt található a rituális kézmosó és a női karzatra felvezető két lépcsőház. A teknőboltozatú csarnokteret három hajóra osztó, U alakban körbefutó karzat díszes fejezetű öntöttvas oszlopokra támaszkodik. A belső tér meghatározó része a középen elhelyezkedő bima vagy Tóraolvasó asztal és az ezzel szemben, a „keleti fal"(mizrah) előtt, félköríves fülkébe mélyített frígyszekrény. A frígyszekrény (más néven tóraszekrény) felső részén Mózes törvénytábláira utaló díszítés látható. A tóraszekrényt díszítő stilizált fejezetű oszlopokra támaszkodó párkányokon a tóratekercsek végződésére utaló motívumok láthatóak.

 

Figyelemreméltó a falak és a boltozat dekoratív, keleties hangulatú, stilizált geometrikus ornamentikája valamint a falakat tagoló, kör illetve patkóíves, ólomkeretes táblákból álló színes üvegablakok.


Válogatott irodalom
Gazda Anikó: Zsinagógák és zsidó közösségek Magyarországon (Térképek, rajzok, adatok). Budapest, MTA Judaisztikai kutatócsoport, 1991.
Streja, Aristide - Schwarz, Lucian: Sinagogi din România. Bucureşti, 1996.
Péter I. Zoltán: Mesélő képeslapok. Nagyvárad 1885-1915. Budapest, 2002.
Péter I. Zoltán: Nagyvárad 900 évés múltja és épített öröksége. Budapest, 2005.
Péter I. Zoltán: 3 secole de arhitectură orădeană. Oradea, 2003.címkék

, zsinagóga

Eszmecsere a szócikkről