nyomtat

megoszt

Római katolikus plébánia, Brassó
Utolsó frissítés:  2010-03-19
Szerző:  Bálint Ágnes


A műemlék adatai
Cím: Kolostor (Mureşenilor) utca 19. szám
Kód: BV-II-m-B-11469
Datálás: 16-19. század

Történeti adatok
1776-1782 - a barokk templom építésével egy időben megépül a plébánia épülete

 


A műemlék leírása

A plébánia a Szt. Péter és Pál római katolikus plébániatemplomtól délre helyezkedik el. Eredetileg az utca vonalával párhuzamos szárnyból állt, mely később több egységre oszlott és a tulajdonképpeni plébánia székhelye az udvar felé újabb szárnnyal bővült, így ma L alaprajzú.

 

A templom hullámosan megmozgatott homlokzatához igazítva és a ritmikus hullámzást folytatva, a környező épületek sem épültek szigorúan az utca egyenes vonalához. Míg a templom északi oldalán későbbi átalakítások miatt ez már nem érzékelhető, a déli oldalon, ahol a plébánia is áll, rekonstruálható még az építész szándéka.

 

A főhomlokzat egy a templomhoz alkalmazkodó ferde vonalú és egy egyenes vonalú részből áll, melyek ma a koronázó párkány szintjén is elkülönülnek egymástól. A déli, egyenes homlokzatú rész párkánya alatt cikkcakkos stukkófríz vonul, míg keskenyebb traktusának párkánya plasztikusan profilozott, erős, de egyszerű párkány.

 

 

A homlokzat teljes felülete kváderezett, vízszintes tagolásáról enyhén kilépő övpárkány gondoskodik. Erre támaszkodik az emelet tíz egyszerű, egyenes záródású, négyosztású ablaka. Az alsó szinten ma félköríves árkád nyílik, melyek közül az északról számított második ma a plébánia boltozott kocsibehajtója, a többi üzlethelyiség, az egykori legészakibb ötödik árkádot mára átalakították.
A plébánia udvarán áll az 1989 után újjáalapított Áprily Lajos Főgimnázium elhunyt tanárainak állított kopjafa.

 
Eszmecsere a szócikkről

Képek

beszúr más oldalra