Az épület Malom utcára néző főhomlokzatát a vakolt aljzat, melynek felső részét egy féltórusz és egy plintosz tagolja, egy egyszerű középheveder, és a kiugró párkányzat határozzák meg. A homlokzat felső regiszterének tagolása  a ión építészet szabályai szerint alakul: felszínén egy sor ión kiképzésű pilaszteren és oszlopon nyugvó, architrávból, üres frízből és faragott párkányból álló gerendázat jelenik meg, amelyet a ión kánontól eltérő módon, egy az épület felszínéből kiemelkedő konzolsor hangsúlyoz ki. A három főtengely, illetve az oldalszárnyak egy-egy tengelye, a homlokzatból finoman kiemelkedve, rizalitot képez. A homlokzat többi tengelyétől eltérően, a rizalitokon a ión pilaszterek szerepét, a sarkokon újabb ión [...]