A napjainkban a Polgármesteri Hivatalnak otthont adó épületegyüttes eklektikus főhomlokzata a főtérre néz. Az U alaprajzú főépület falsíkjából középrizalit emelkedik ki, melybe három félköríves kapun juthatunk be. A középrizalit első emeletén található az ablakaival a főtérre nyíló tanácsterem, mellette jobbra pedig a polgármester dolgozószobája. A főépület háta mögé - a különböző irodáknak helyet adó - emeletes, tíztengelyes épületszárnyakat emeltek, ezek folyosóin juthatunk el a téglalap alakú udvar végét lezáró, a Szent István dísztermet magába foglaló emeletes épületbe. A főépület főtér felőli homlokzatára elsősorban a kompozíciós egység jellemző. A választékos épületelemek pontos arányszerkezetű [...]