kollektivizálás a Székelyföldön

A kollektivizálás általános elnevezésként terjedt el, szűkebb értelemben a mezőgazdaságban az egyéni gazdálkodás helyett a közös - kollektív gazdaságok kialakítását jelenti. Tágabb értelemben a kollektivizálás a vidéki társadalom és gazdálkodás teljes, a szovjet modell szerinti átalakítását fedi le. Ez a folyamat a kommunista hatalomátvételtől (1947/1948) [...]