erdélyi Királyi Könyvek

Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyveinek (Libri Regii) az elnevezése is utal arra, hogy ezek az uralkodók kancelláriáján vezetett másolati könyvek a budai királyi udvarban az Anjouk által a XIV. század első felében meghonosított gyakorlatot folytatták. Bár a törökkorban vazallus országként önálló államiságot élvező Erdély élén nem királyok, hanem választott fejedelmek álltak, ezeket a másolati könyveket a történeti hagyomány, de a forrástudomány is Liber Regiusoknak nevezi, közelebbi megnevezését pedig minden egyes kötet az illető fejedelem nevéről kapta. Az adatok tanúsága szerint olykor Vajdai Könyveknek (Liber Vaivodalis) is nevezték. Ezekbe a fejedelmi kancellárián, pontosabban annak a nagyobb kancelláriának (cancellaria maior) nevezett ügyosztályán kiállított jelentősebb - azaz [...]