nyelvi vétkek, nyelvi büntetések

A magyar nyelvben nem véletlenül alakultak ki olyan szavak, szólások, közmondások, amelyek arra utalnak, hogy felelősséggel tartozunk minden kiejtett szóért. Különösen kiemelkednek azok a kifejezések, amelyek embertársaink megalázását, becsmérlését, igazságtalan rágalmazását szolgálják. Tán a mai politikusok is, mások is okulhatnának belőle, akik oly felelőtlenül gyanúsítanak embereket ország-világ előtt, aztán ha beigazolódik közlésük igaztalan volta, elmarad a tévedés beismerése, nem is beszélve a bocsánatkérésről. Egy kis ellenőrzés, őseink felelősségre vonási módja bizonyára tisztességesebbé tudná tenni hétköznapi életünket.Ha csak csupán néhány szóra, szófűzésre gondolunk e témakörből, azon nyomban igazolhatjuk: [...]