átok

A nyelvi agresszió egyik formája. Rontó célzatú. Kimondója arra törekszik, hogy embertársának szerencsétlenséget, egész családjára valamely bajt, természeti csapást méressen, sikertelenséget idézzen elő. Azért kelt mindmáig bizonyos félelmet, mert kimondója, elszenvedője akarva-akaratlan hisz a féktelen szenvedéllyel, vad indulattal kimondott átok bizonyos erejében.Elsősorban beszédben hangzik el, de előfordul, hogy egyesek írásban is átkozva kívánnak rosszat embertársuknak. Sajátmagát is megátkozhatja a kimondó, ha igazát erőteljesen akarja bizonyítani.Az átokra is érvényes, hogy hagyományban őrzött, hogy nemzedékek tanulják el egymástól. Formáját, nyelvi megfogalmazását a körülmények is meghatározzák. A fejlődés folyamán újabb elemekkel gyarapodik, de [...]