magyar szövetkezeti mozgalom Erdélyben 1918-1940 között

Erdély 1918-1940. Erdély 1918. decemberi megszállását követő másfél év alatt, 1920. júniusáig a Romániához csatolt területen az OKH hitelszövetkezetek 42,6%-a, a fogyasztási szövetkezetek közül pedig 32,5% számolt fel ezen a területen és másfél éves időszakban. A háború végi 702 hitelszövetkezetből 1920-ra csak 403, a 641 fogyasztási szövetkezetből pedig csak 433 maradt [...]