magyar-örmény identitás

Az örmények tömegesen a 17. század utolsó harmadában telepedtek meg a Erdélyben. A hagyomány és a régebbi szakirodalom betelepedésüket egyetlen dátumhoz, 1672-höz kötötte. Az örmények azonban jóval korábban megjelentek Erdélyben, és betelepedésük kisebb csoportokban folytatódott a 18. század első felében is. Az örmények egy nagyobb csoportja azonban valószínűleg 1672 körül menekült el Moldvából az általuk jól ismert szorosokon, és telepedett le kezdetben ezek közelében: Besztercén, Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvizen, Görgényszentimrén, Petelén, Marosfelfaluban és az Apafi-birtokon, Ebesfalván.Az erdélyi örmények ún. közvetítő kisebbségként jelentek meg Erdélyben. Mindezekre a kisebbségekre, akik egy gazdasági rést töltenek be egy-egy ország [...]