désházi fazekasság

A Szilágyság adminisztratív, szellemi és gazdasági központja, Zilah környékén, ahol a kézművesek, így a fazekasok is céhekbe tömörülve védték érdekeiket, a 18-20. század folyamán több más jelentős fazekasközpont is működött. Ezek közül a legkiterjedtebb piaccal rendelkező, s legtovább aktív központ a környék falunévcsúfolóiból csupros faluként ismert [...]