rágalom

A nyelvi agresszió egyik formája, szorosan kapcsolódik a szidalmakhoz. Annyiban tér el a szidalmaktól, hogy a hangsúly nem a nyílt támadásra, bár arra is, hanem a hát mögötti beszédre, suttogásra, alaptalan becsmérlésre kerül. Rágalmazó az, aki valakiről alaptalan rossz híreket, becsületében sértő tetteket, eseményeket elferdítve, gyakran visszájára fordítva, a jó tettet is rossznak beállítva, kitalál, terjeszt. Szemben a szidalmazással a rágalmak egyik részét vagy egyáltalán nem, vagy igen későn hallja meg az, akiről szól, mivel a rágalmazott jelenlétének hiányában, csendes suttogásban terjed.Néha könnyelmű fecsegéssel, pletykázással kezdődik, amely a gyors terjedés folytán súlyos rágalommá alakul.A rágalmazót már a bibliában is megbélyegezték, [...]