Kós Károly, ifj. (Sztána, 1919. aug. 31.–Kolozsvár, 1996. febr. 29.)

Néprajzkutató, muzeológus, a II. világháború utáni erdélyi magyar anyagi és társadalmi néprajzi kutatás és néprajzi muzeológia meghatározó egyénisége. A kalotaszegi Sztánán született id. Kós Károly építész, író, grafikus legkisebb gyermekeként. Megkülönböztetésként az ifj. illetve a dr. jelzést használja. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt és Sepsiszentgyörgyön végzi, ez utóbbi helyszínen, Mikós kollegistaként, az emberföldrajzi és szociológiai órák, az Erdélyi Fiatalok falukutató cikkeinek hatására fordul figyelme a hagyományos kultúra felé. A középiskola után egy évig református teológiai hallgató, majd átiratkozik a kolozsvári egyetemen újrainduló néprajz szakra. Közben [...]