lokális ballada


A népballadák csoportja, a lokális emlékezet alakzata. Egy település életének megrázó, emlékeztes eseményét örökíti meg. Témája a település tagjait ért szerencsétlenség (villámütés, vízbefúlás, vadállat támadása, baleset), a személyek elleni agresszió (támadás, gyilkosság), a családon, a rokonságon, az ismeretségi körön belüli konfliktus (gyilkosság, verekedés), az öngyilkosság. A [...]