erdélyi vármegyék a középkorban


A vármegyék megszervezésére Szent István korában került sor, a vármegye megnevezése a latin nyelvű oklevelekben comitatus, az ennek élén álló tisztségviselő, az ispán pedig a comes; magyar megfelelőjük szláv eredetű. A vármegye fejlődésében a történeti irodalom két szakaszt különböztet meg, a királyi és a nemesi vármegye korszakát. A királyi vármegye a várszervezetre épült, azaz a királyi várakra és az azok eltartására [...]