forráskiadványok a középkori Erdélyről


Magyarország középkori történetének konvencionális időhatára a mohácsi csatavesztés éve (1526), az erdélyi kutatás viszont Buda török kézre kerülését (1541) tekinti korszakhatárnak. A középkori Magyarország történetére vonatkozóan kevés elbeszélő forrás maradt fenn, ezért a korszak legfontosabb kútfőit a latinul (kisebb számban németül vagy más, pl. ószláv nyelven) írt, valamilyen jogi természetű dolgot tartalmazó iratok jelentik, melyeket okleveleknek nevezünk (oklevelek, számadások, [...]